నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Uttrakhand State, UdhamSinghNagar District, Kicchha Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 20 May 2024Banana Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 20 May 2024Bottle gourd Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 20 May 2024Cauliflower Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 20 May 2024Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 5,300 ₹ 5,200 ₹ 5,100 20 May 2024Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 5,500 ₹ 5,400 ₹ 5,300 20 May 2024Pomegranate Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 20 May 2024Pumpkin Price Trend
TomatoDeshi ₹ 500 ₹ 400 ₹ 300 20 May 2024Tomato Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 700 ₹ 650 ₹ 600 20 May 2024Water Melon Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 19 May 2024Brinjal Price Trend
CauliflowerOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 19 May 2024Cauliflower Price Trend
GrapesGreen ₹ 5,400 ₹ 5,300 ₹ 5,200 19 May 2024Grapes Price Trend
Green ChilliOther ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 19 May 2024Green Chilli Price Trend
MangoOther ₹ 5,800 ₹ 5,700 ₹ 5,600 19 May 2024Mango Price Trend
PapayaPapaya ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 19 May 2024Papaya Price Trend
PotatoOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 19 May 2024Potato Price Trend
TomatoTomato ₹ 500 ₹ 400 ₹ 300 19 May 2024Tomato Price Trend
CabbageCabbage ₹ 900 ₹ 800 ₹ 700 18 May 2024Cabbage Price Trend
FishPangass ₹ 4,400 ₹ 4,300 ₹ 4,200 18 May 2024Fish Price Trend
BananaOther ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 17 May 2024Banana Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 17 May 2024Bitter gourd Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 17 May 2024Sponge gourd Price Trend
AppleKasmir/Shimla - II ₹ 5,200 ₹ 4,900 ₹ 4,800 16 May 2024Apple Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 16 May 2024Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 900 ₹ 800 ₹ 700 16 May 2024Capsicum Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 16 May 2024Cucumbar(Kheera) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 15 May 2024Green Chilli Price Trend
OnionOther ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,300 13 May 2024Onion Price Trend
PotatoDesi ₹ 1,100 ₹ 1,000 ₹ 900 09 May 2024Potato Price Trend
Chikoos(Sapota)Sapota ₹ 2,800 ₹ 2,700 ₹ 2,600 08 May 2024Chikoos(Sapota) Price Trend
AppleOther ₹ 5,300 ₹ 5,200 ₹ 5,100 06 May 2024Apple Price Trend
OnionNasik ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 06 May 2024Onion Price Trend
TomatoLocal ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 03 May 2024Tomato Price Trend
ColacasiaOther ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 29 April 2024Colacasia Price Trend
OnionLocal ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 27 April 2024Onion Price Trend
AppleDelicious ₹ 5,500 ₹ 5,400 ₹ 5,300 26 April 2024Apple Price Trend
OrangeNagpuri ₹ 5,100 ₹ 4,900 ₹ 4,800 20 April 2024Orange Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 2,500 ₹ 2,000 ₹ 1,800 15 April 2024Ginger(Green) Price Trend
Green PeasGreen Peas ₹ 2,300 ₹ 2,300 ₹ 2,100 01 April 2024Green Peas Price Trend
RaddishRaddish ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 27 March 2024Raddish Price Trend
CarrotOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 13 March 2024Carrot Price Trend
Green PeasOther ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,400 09 March 2024Green Peas Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 2,600 ₹ 2,500 ₹ 2,400 07 March 2024Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
GuavaGuava ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 20 November 2023Guava Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 16 November 2023Chikoos(Sapota) Price Trend
GarlicAverage ₹ 3,100 ₹ 3,000 ₹ 2,900 19 October 2023Garlic Price Trend
Pear(Marasebu)Other ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 21 August 2023Pear(Marasebu) Price Trend
MangoChausa ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 31 July 2023Mango Price Trend
MangoDusheri ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 28 June 2023Mango Price Trend
PeachOther ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 12 June 2023Peach Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 600 ₹ 550 ₹ 500 22 May 2023Sponge gourd Price Trend
Ginger(Dry)Dry ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 31 March 2023Ginger(Dry) Price Trend
LimeLime ₹ 2,300 ₹ 2,200 ₹ 2,100 23 March 2023Lime Price Trend
Jack FruitOther ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 10 June 2022Jack Fruit Price Trend
PotatoHaldwani ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 09 June 2022Potato Price Trend
LitchiLitchi ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 28 May 2022Litchi Price Trend
WheatOther ₹ 2,030 ₹ 2,025 ₹ 2,020 27 May 2022Wheat Price Trend
Banana - GreenBanana - Green ₹ 1,400 ₹ 1,300 ₹ 1,200 21 April 2022Banana - Green Price Trend
CoconutOther ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 1,800 22 March 2021Coconut Price Trend
MangoLangra ₹ 2,000 ₹ 1,600 ₹ 1,000 24 July 2020Mango Price Trend
RiceCommon ₹ 2,700 ₹ 2,250 ₹ 1,800 27 May 2020Rice Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Common ₹ 1,850 ₹ 1,670 ₹ 1,500 31 January 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
WheatDara ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 31 December 2019Wheat Price Trend
WoodOther ₹ 600 ₹ 500 ₹ 300 28 November 2019Wood Price Trend
TindaTinda ₹ 1,200 ₹ 1,150 ₹ 1,000 30 July 2019Tinda Price Trend
TindaOther ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 800 19 July 2019Tinda Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 700 ₹ 600 ₹ 500 28 June 2019Jack Fruit Price Trend
MaizeOther ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 10 May 2019Maize Price Trend
French Beans (Frasbean)Other ₹ 3,020 ₹ 2,971 ₹ 2,900 24 April 2019French Beans (Frasbean) Price Trend
RiceOther ₹ 2,600 ₹ 2,200 ₹ 1,750 05 February 2019Rice Price Trend
Paddy(Dhan)Common ₹ 2,000 ₹ 1,770 ₹ 1,600 26 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,500 ₹ 1,450 ₹ 1,200 24 October 2017Paddy(Dhan) Price Trend
CoconutCoconut ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 28 March 2014Coconut Price Trend


Commodity Markets in UdhamSinghNagar District

Bazpur

Gadarpur

Jaspur(UC)

Kashipur

Khateema

Nanakmatta

Rudrapur

SitarganjFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.