నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Punjab State, Nawanshahr District, Banga Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleOther ₹ 10,693 ₹ 6,540 ₹ 5,234 20 February 2024Apple Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 6,699 ₹ 6,699 ₹ 6,699 20 February 2024Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 7,297 ₹ 7,297 ₹ 7,297 20 February 2024Bitter gourd Price Trend
BrinjalOther ₹ 4,048 ₹ 3,604 ₹ 1,600 20 February 2024Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,994 ₹ 1,870 ₹ 1,300 20 February 2024Cabbage Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 6,892 ₹ 5,842 ₹ 5,138 20 February 2024Capsicum Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 725 20 February 2024Carrot Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 1,112 ₹ 1,100 ₹ 900 20 February 2024Cauliflower Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 5,000 ₹ 3,599 ₹ 2,500 20 February 2024Cucumbar(Kheera) Price Trend
Field PeaField Pea ₹ 2,894 ₹ 2,654 ₹ 2,100 20 February 2024Field Pea Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 11,993 ₹ 10,495 ₹ 7,900 20 February 2024Ginger(Green) Price Trend
GrapesOther ₹ 5,164 ₹ 5,040 ₹ 4,700 20 February 2024Grapes Price Trend
Green ChilliOther ₹ 4,600 ₹ 3,700 ₹ 3,423 20 February 2024Green Chilli Price Trend
KinnowOther ₹ 2,050 ₹ 1,624 ₹ 1,400 20 February 2024Kinnow Price Trend
LemonOther ₹ 10,003 ₹ 10,003 ₹ 3,888 20 February 2024Lemon Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Other ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 20 February 2024Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
OnionOnion ₹ 1,868 ₹ 1,662 ₹ 1,400 20 February 2024Onion Price Trend
PotatoOther ₹ 923 ₹ 811 ₹ 713 20 February 2024Potato Price Trend
Round gourdOther ₹ 2,806 ₹ 2,806 ₹ 1,500 20 February 2024Round gourd Price Trend
TomatoOther ₹ 3,500 ₹ 3,057 ₹ 2,813 20 February 2024Tomato Price Trend
Water MelonOther ₹ 2,687 ₹ 2,687 ₹ 2,000 20 February 2024Water Melon Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,000 20 September 2023Pumpkin Price Trend
RaddishOther ₹ 2,384 ₹ 2,384 ₹ 1,400 11 September 2023Raddish Price Trend
MangoOther ₹ 7,800 ₹ 7,800 ₹ 7,800 30 August 2023Mango Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 11 August 2023Mango (Raw-Ripe) Price Trend
TindaOther ₹ 3,700 ₹ 3,700 ₹ 3,700 08 August 2023Tinda Price Trend
Long Melon(Kakri)Other ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,400 16 June 2023Long Melon(Kakri) Price Trend
PotatoPotato ₹ 920 ₹ 800 ₹ 560 02 July 2021Potato Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 2,050 ₹ 2,050 ₹ 1,800 23 June 2021Colacasia Price Trend
Sweet PotatoHosur Red ₹ 1,870 ₹ 1,870 ₹ 1,870 19 February 2021Sweet Potato Price Trend
OnionOther ₹ 3,144 ₹ 2,800 ₹ 2,300 05 February 2021Onion Price Trend
TomatoTomato ₹ 2,000 ₹ 1,680 ₹ 1,302 23 January 2021Tomato Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 1,807 ₹ 1,807 ₹ 1,807 07 November 2019Pumpkin Price Trend
CabbageOther ₹ 1,000 ₹ 750 ₹ 500 29 March 2019Cabbage Price Trend
CapsicumOther ₹ 5,711 ₹ 5,457 ₹ 5,202 29 March 2019Capsicum Price Trend
CarrotOther ₹ 800 ₹ 590 ₹ 379 29 March 2019Carrot Price Trend
CauliflowerOther ₹ 1,100 ₹ 1,050 ₹ 1,000 29 March 2019Cauliflower Price Trend
Field PeaOther ₹ 2,750 ₹ 2,300 ₹ 1,850 29 March 2019Field Pea Price Trend
Ginger(Green)Other ₹ 7,800 ₹ 5,900 ₹ 4,000 29 March 2019Ginger(Green) Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Other ₹ 1,507 ₹ 1,250 ₹ 1,100 31 May 2018Karbuja(Musk Melon) Price Trend
WheatOther ₹ 1,735 ₹ 1,735 ₹ 1,735 09 May 2018Wheat Price Trend
BananaOther ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 15 November 2017Banana Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,590 ₹ 1,590 ₹ 1,590 13 November 2017Paddy(Dhan) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.