నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Uttar Pradesh State, Bhadohi(Sant Ravi Nagar) District, Gopiganj Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleAmerican ₹ 9,380 ₹ 9,340 ₹ 9,300 13 May 2022Apple Price Trend
BananaAmruthapani ₹ 2,900 ₹ 2,850 ₹ 2,800 13 May 2022Banana Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) ₹ 5,680 ₹ 5,640 ₹ 5,600 13 May 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,580 ₹ 1,540 ₹ 1,500 13 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 2,380 ₹ 2,340 ₹ 2,300 13 May 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,300 ₹ 1,250 ₹ 1,200 13 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalArkasheela Mattigulla ₹ 1,880 ₹ 1,840 ₹ 1,800 13 May 2022Brinjal Price Trend
GarlicAverage ₹ 4,510 ₹ 4,460 ₹ 4,410 13 May 2022Garlic Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 2,900 ₹ 2,850 ₹ 2,800 13 May 2022Ginger(Green) Price Trend
GrapesAnnabesahai ₹ 5,200 ₹ 5,150 ₹ 5,100 13 May 2022Grapes Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,400 ₹ 3,350 ₹ 3,300 13 May 2022Green Chilli Price Trend
Gur(Jaggery)Red ₹ 4,400 ₹ 4,350 ₹ 4,300 13 May 2022Gur(Jaggery) Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 2,780 ₹ 2,740 ₹ 2,700 13 May 2022Jack Fruit Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Masur Dal ₹ 7,700 ₹ 7,650 ₹ 7,600 13 May 2022Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
LimeLime ₹ 8,500 ₹ 8,430 ₹ 8,400 13 May 2022Lime Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 4,080 ₹ 4,040 ₹ 4,000 13 May 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
MustardSarson(Black) ₹ 6,480 ₹ 6,440 ₹ 6,400 13 May 2022Mustard Price Trend
OnionRed ₹ 1,310 ₹ 1,260 ₹ 1,210 13 May 2022Onion Price Trend
OrangeDarjeeling ₹ 4,780 ₹ 4,740 ₹ 4,700 13 May 2022Orange Price Trend
Pointed gourd (Parval)Other ₹ 4,060 ₹ 4,030 ₹ 4,000 13 May 2022Pointed gourd (Parval) Price Trend
PomegranateOther ₹ 6,800 ₹ 6,750 ₹ 6,700 13 May 2022Pomegranate Price Trend
PotatoPotato ₹ 1,080 ₹ 1,040 ₹ 1,000 13 May 2022Potato Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,280 ₹ 1,240 ₹ 1,200 13 May 2022Pumpkin Price Trend
RiceIII ₹ 2,810 ₹ 2,760 ₹ 2,710 13 May 2022Rice Price Trend
SpinachOther ₹ 1,400 ₹ 1,350 ₹ 1,300 13 May 2022Spinach Price Trend
TomatoDeshi ₹ 1,300 ₹ 1,250 ₹ 1,200 13 May 2022Tomato Price Trend
WheatDara ₹ 2,065 ₹ 2,015 ₹ 1,965 13 May 2022Wheat Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,170 ₹ 1,120 ₹ 1,070 19 February 2022Cabbage Price Trend
CauliflowerAfrican Sarson ₹ 1,560 ₹ 1,510 ₹ 1,460 19 February 2022Cauliflower Price Trend
Green PeasGemin Peas Dal ₹ 2,460 ₹ 2,410 ₹ 2,360 19 February 2022Green Peas Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)1001 ₹ 1,980 ₹ 1,940 ₹ 1,900 19 February 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
MangoBadami ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,000 23 July 2021Mango Price Trend
Pear(Marasebu)Pears ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 20 July 2021Pear(Marasebu) Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 4,100 ₹ 4,100 ₹ 4,000 20 July 2021Pomegranate Price Trend
AppleDelicious ₹ 9,000 ₹ 9,000 ₹ 9,000 19 July 2021Apple Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 09 July 2021Capsicum Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,000 09 July 2021Carrot Price Trend
LitchiLitchi ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 31 May 2021Litchi Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 600 ₹ 600 ₹ 600 24 May 2021Water Melon Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 600 ₹ 600 ₹ 600 21 May 2021Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Water MelonOther ₹ 1,100 ₹ 1,100 ₹ 1,100 07 May 2021Water Melon Price Trend
PapayaPapaya ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 06 May 2021Papaya Price Trend
KinnowKinnow ₹ 1,100 ₹ 1,100 ₹ 1,000 27 March 2021Kinnow Price Trend
OnionLocal ₹ 2,700 ₹ 2,700 ₹ 2,600 22 September 2020Onion Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Bold ₹ 1,950 ₹ 1,800 ₹ 1,800 31 January 2020Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Peas(Dry)Other ₹ 5,500 ₹ 5,500 ₹ 5,500 22 January 2020Peas(Dry) Price Trend
Masur DalMasur Dal ₹ 7,500 ₹ 7,500 ₹ 7,400 16 January 2020Masur Dal Price Trend
Bengal Gram Dal (Chana Dal)Bengal Gram Dal ₹ 5,300 ₹ 5,300 ₹ 5,300 09 January 2020Bengal Gram Dal (Chana Dal) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)95/5 ₹ 8,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 09 December 2019Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
FishFish ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 11 November 2019Fish Price Trend
Sweet PotatoHosur Green ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 07 November 2019Sweet Potato Price Trend
Ground Nut SeedGround Nut Seed ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 26 September 2019Ground Nut Seed Price Trend
Pear(Marasebu)Other ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 06 August 2019Pear(Marasebu) Price Trend
Black Gram Dal (Urd Dal)Black Gram Dal ₹ 5,200 ₹ 5,200 ₹ 5,200 26 April 2019Black Gram Dal (Urd Dal) Price Trend
White PeasOther ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 23 April 2019White Peas Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 700 ₹ 700 ₹ 600 09 February 2019Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
Paddy(Dhan)1001 ₹ 1,750 ₹ 1,750 ₹ 1,750 26 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Arhar Dal(Tur) ₹ 5,800 ₹ 5,800 ₹ 5,800 30 October 2018Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
Barley (Jau)Dara ₹ 1,410 ₹ 1,410 ₹ 1,400 06 October 2018Barley (Jau) Price Trend
TomatoTomato ₹ 400 ₹ 400 ₹ 400 18 April 2018Tomato Price Trend
Green PeasGreen Peas ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 20 March 2018Green Peas Price Trend
GuavaGuava ₹ 1,150 ₹ 1,150 ₹ 1,125 18 January 2018Guava Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 200 ₹ 200 ₹ 200 30 December 2017Pumpkin Price Trend
AppleApple ₹ 6,700 ₹ 6,700 ₹ 6,600 19 July 2017Apple Price Trend
Bengal Gram(Gram)Desi (Whole) ₹ 6,800 ₹ 6,800 ₹ 6,700 12 July 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
Green Gram Dal (Moong Dal)Green Gram Dal ₹ 7,100 ₹ 7,100 ₹ 7,000 12 July 2017Green Gram Dal (Moong Dal) Price Trend
Lentil(Masur)Masoor Gola ₹ 6,600 ₹ 6,600 ₹ 6,500 12 July 2017Lentil(Masur) Price Trend


Commodity Markets in Bhadohi(Sant Ravi Nagar) DistrictFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.