నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Uttar Pradesh State, Jyotiba Phule Nagar District, Hasanpur Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleDelicious ₹ 5,050 ₹ 5,000 ₹ 4,950 19 May 2022Apple Price Trend
BananaOther ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Banana Price Trend
Banana - GreenBanana - Green ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Banana - Green Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,050 ₹ 1,000 ₹ 950 19 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalArkasheela Mattigulla ₹ 1,050 ₹ 1,000 ₹ 950 19 May 2022Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Cabbage Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Capsicum Price Trend
CauliflowerLocal ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Cauliflower Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Green Chilli Price Trend
GuavaGuava ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Guava Price Trend
LemonLemon ₹ 3,050 ₹ 3,000 ₹ 2,950 19 May 2022Lemon Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
OnionNasik ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Onion Price Trend
PapayaPapaya ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Papaya Price Trend
PotatoBadshah ₹ 1,050 ₹ 1,000 ₹ 950 19 May 2022Potato Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 1,050 ₹ 1,000 ₹ 950 19 May 2022Pumpkin Price Trend
RaddishOther ₹ 1,050 ₹ 1,000 ₹ 950 19 May 2022Raddish Price Trend
Ridge gourd(Tori)Other ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
SpinachOther ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Spinach Price Trend
TomatoDeshi ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 19 May 2022Tomato Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 28 April 2022Methi(Leaves) Price Trend
BrinjalRound/Long ₹ 900 ₹ 800 ₹ 700 31 December 2021Brinjal Price Trend
OnionRed ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 31 December 2021Onion Price Trend
PotatoChips ₹ 1,100 ₹ 1,000 ₹ 900 31 December 2021Potato Price Trend
TomatoHybrid ₹ 2,300 ₹ 2,200 ₹ 2,100 31 December 2021Tomato Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,400 17 December 2021Bitter gourd Price Trend
Ridge gourd(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 10 December 2021Ridge gourd(Tori) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 09 December 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
CauliflowerAfrican Sarson ₹ 1,800 ₹ 1,750 ₹ 1,700 27 October 2021Cauliflower Price Trend
MangoBadami ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 17 July 2021Mango Price Trend
Gur(Jaggery)Yellow ₹ 2,600 ₹ 2,500 ₹ 2,400 05 June 2021Gur(Jaggery) Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 1,000 ₹ 950 ₹ 900 05 June 2021Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 600 ₹ 550 ₹ 500 05 June 2021Water Melon Price Trend
WheatOther ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 05 June 2021Wheat Price Trend
GrapesGreen ₹ 5,100 ₹ 5,000 ₹ 4,900 22 May 2021Grapes Price Trend
CarrotCarrot ₹ 800 ₹ 750 ₹ 700 29 April 2021Carrot Price Trend
LimeLime ₹ 2,400 ₹ 2,350 ₹ 2,300 29 April 2021Lime Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 4,500 ₹ 4,450 ₹ 4,400 29 April 2021Pomegranate Price Trend
MustardMustard ₹ 5,000 ₹ 4,950 ₹ 4,900 15 April 2021Mustard Price Trend
MaizeHybrid Yellow (Cattle Feed) ₹ 1,800 ₹ 1,750 ₹ 1,700 02 February 2021Maize Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Other ₹ 2,880 ₹ 2,850 ₹ 2,820 25 August 2020Mango (Raw-Ripe) Price Trend
MangoOther ₹ 2,840 ₹ 2,820 ₹ 2,800 21 August 2020Mango Price Trend
MangoChausa ₹ 1,230 ₹ 1,200 ₹ 1,150 05 August 2020Mango Price Trend
MangoDinga ₹ 1,050 ₹ 1,000 ₹ 950 30 July 2020Mango Price Trend
MangoLangra ₹ 770 ₹ 740 ₹ 720 24 July 2020Mango Price Trend
MangoDusheri ₹ 910 ₹ 870 ₹ 850 07 July 2020Mango Price Trend
PotatoKufri Giriraj ₹ 1,720 ₹ 1,690 ₹ 1,640 03 July 2020Potato Price Trend
Gur(Jaggery)Red ₹ 3,220 ₹ 3,200 ₹ 3,160 20 June 2020Gur(Jaggery) Price Trend
WheatDara ₹ 1,980 ₹ 1,950 ₹ 1,930 19 June 2020Wheat Price Trend
MustardLohi Black ₹ 4,270 ₹ 4,250 ₹ 4,230 18 June 2020Mustard Price Trend
Ridgeguard(Tori)Other ₹ 730 ₹ 700 ₹ 650 15 June 2020Ridgeguard(Tori) Price Trend
RaddishRaddish ₹ 780 ₹ 750 ₹ 720 30 May 2020Raddish Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 2,880 ₹ 2,850 ₹ 2,820 29 February 2020Gur(Jaggery) Price Trend
PapayaOther ₹ 1,850 ₹ 1,820 ₹ 1,790 29 February 2020Papaya Price Trend
PomegranateOther ₹ 4,630 ₹ 4,600 ₹ 4,570 29 February 2020Pomegranate Price Trend
PotatoOther ₹ 980 ₹ 950 ₹ 920 29 February 2020Potato Price Trend
PotatoDesi ₹ 1,300 ₹ 1,260 ₹ 1,210 10 January 2020Potato Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 25 October 2019Banana Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 1,000 ₹ 950 ₹ 800 17 October 2019Colacasia Price Trend
Pointed gourd (Parval)Other ₹ 1,200 ₹ 1,150 ₹ 1,100 30 September 2019Pointed gourd (Parval) Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 17 August 2019Sponge gourd Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 30 October 2018Paddy(Dhan) Price Trend
MaizeYellow ₹ 1,200 ₹ 1,190 ₹ 1,180 19 September 2018Maize Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 18 August 2018Mango (Raw-Ripe) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 6,275 ₹ 6,235 ₹ 6,200 27 July 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
MustardOther ₹ 3,725 ₹ 3,675 ₹ 3,635 27 July 2017Mustard Price Trend
RiceIII ₹ 2,455 ₹ 2,400 ₹ 2,350 28 June 2017Rice Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi ₹ 1,280 ₹ 1,250 ₹ 1,200 20 June 2017Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend


Commodity Markets in Jyotiba Phule Nagar District

Amroha

DhanuraFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.