నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Maharashtra State, Amarawati District, Amarawati Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Other ₹ 6,012 ₹ 5,856 ₹ 5,700 27 May 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Other ₹ 1,950 ₹ 1,875 ₹ 1,800 27 May 2022Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 4,150 ₹ 4,025 ₹ 3,900 27 May 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 5,300 ₹ 4,150 ₹ 3,000 27 May 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 6,500 ₹ 6,250 ₹ 6,000 27 May 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
GroundnutOther ₹ 5,400 ₹ 5,100 ₹ 4,800 27 May 2022Groundnut Price Trend
Jowar(Sorghum)Other ₹ 1,650 ₹ 1,500 ₹ 1,350 27 May 2022Jowar(Sorghum) Price Trend
MaizeDeshi Red ₹ 1,950 ₹ 1,925 ₹ 1,900 27 May 2022Maize Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White ₹ 9,000 ₹ 7,400 ₹ 5,800 27 May 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
SoyabeanOther ₹ 6,412 ₹ 6,106 ₹ 5,800 27 May 2022Soyabean Price Trend
WheatOther ₹ 2,350 ₹ 2,300 ₹ 2,250 27 May 2022Wheat Price Trend
CottonOther ₹ 12,300 ₹ 11,000 ₹ 9,700 05 May 2022Cotton Price Trend
LinseedOther ₹ 5,100 ₹ 5,050 ₹ 5,000 20 August 2021Linseed Price Trend
Wheat147 Average ₹ 1,750 ₹ 1,725 ₹ 1,700 29 July 2021Wheat Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Gajjar ₹ 8,000 ₹ 7,850 ₹ 7,500 01 June 2021Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
MaizeOther ₹ 1,250 ₹ 1,235 ₹ 1,225 03 September 2020Maize Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other ₹ 8,500 ₹ 8,250 ₹ 8,000 03 September 2020Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
BeetrootOther ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 10 January 2020Beetroot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 10 January 2020Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 2,400 ₹ 2,300 ₹ 2,200 10 January 2020Bitter gourd Price Trend
CarrotOther ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 10 January 2020Carrot Price Trend
Chilly CapsicumOther ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 10 January 2020Chilly Capsicum Price Trend
Coriander(Leaves)Other ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 10 January 2020Coriander(Leaves) Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 10 January 2020Cucumbar(Kheera) Price Trend
Green ChilliOther ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 10 January 2020Green Chilli Price Trend
GuarOther ₹ 5,500 ₹ 5,250 ₹ 5,000 10 January 2020Guar Price Trend
Peas WetOther ₹ 4,000 ₹ 3,750 ₹ 3,500 10 January 2020Peas Wet Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 10 January 2020Pumpkin Price Trend
SunflowerOther ₹ 5,200 ₹ 5,125 ₹ 5,050 03 December 2019Sunflower Price Trend
BrinjalOther ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 800 01 June 2019Brinjal Price Trend
CabbageOther ₹ 2,200 ₹ 1,900 ₹ 1,600 01 June 2019Cabbage Price Trend
CauliflowerOther ₹ 3,000 ₹ 2,700 ₹ 2,400 01 June 2019Cauliflower Price Trend
GarlicOther ₹ 7,500 ₹ 7,000 ₹ 6,500 01 June 2019Garlic Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 8,000 ₹ 7,500 ₹ 7,000 01 June 2019Ginger(Dry) Price Trend
PotatoOther ₹ 1,300 ₹ 1,050 ₹ 800 01 June 2019Potato Price Trend
SpinachOther ₹ 1,000 ₹ 800 ₹ 600 01 June 2019Spinach Price Trend
TomatoLocal ₹ 3,200 ₹ 3,000 ₹ 2,800 01 June 2019Tomato Price Trend
SeetapalOther ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 09 July 2018Seetapal Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 3,700 ₹ 3,662 ₹ 3,625 07 July 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 3,550 ₹ 3,400 ₹ 3,250 07 July 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 3,100 ₹ 2,685 ₹ 2,270 07 July 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,250 ₹ 4,125 ₹ 4,000 07 July 2018Green Gram (Moong) Price Trend
OnionRed ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 03 February 2018Onion Price Trend
Groundnut pods (raw)Other ₹ 2,500 ₹ 2,250 ₹ 2,000 08 December 2017Groundnut pods (raw) Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 2,000 ₹ 1,750 ₹ 1,500 28 November 2017Chikoos(Sapota) Price Trend
OrangeOther ₹ 2,500 ₹ 2,150 ₹ 1,800 28 November 2017Orange Price Trend
Pine AppleOther ₹ 40 ₹ 30 ₹ 20 28 November 2017Pine Apple Price Trend
MangoHapus(Alphaso) ₹ 4,000 ₹ 3,600 ₹ 3,200 09 June 2017Mango Price Trend
OnionWhite ₹ 600 ₹ 400 ₹ 200 09 June 2017Onion Price Trend
PomegranateOther ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 3,500 09 June 2017Pomegranate Price Trend
TomatoOther ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,400 09 June 2017Tomato Price Trend
Chili RedOther ₹ 13,000 ₹ 10,000 ₹ 7,000 28 September 2016Chili Red Price Trend
GingerOther ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 18 December 2015Ginger Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 8,000 ₹ 7,800 ₹ 7,500 10 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.