నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Madhya Pradesh State, Gwalior District, Dabra Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
MustardMustard ₹ 5,100 ₹ 5,100 ₹ 5,000 18 May 2024Mustard Price Trend
WheatLocal ₹ 2,475 ₹ 2,360 ₹ 2,300 18 May 2024Wheat Price Trend
WheatOther ₹ 2,370 ₹ 2,360 ₹ 2,350 18 May 2024Wheat Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)1121 ₹ 3,250 ₹ 3,250 ₹ 3,200 16 May 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
WheatLokwan ₹ 2,240 ₹ 2,400 ₹ 2,240 16 May 2024Wheat Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (F.A.Q. Split) ₹ 5,875 ₹ 6,250 ₹ 5,735 01 May 2024Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
WheatMill Quality ₹ 2,480 ₹ 2,395 ₹ 2,480 01 May 2024Wheat Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Basmati 1509 ₹ 3,345 ₹ 3,250 ₹ 3,248 25 April 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
WheatWheat-Organic ₹ 2,400 ₹ 2,340 ₹ 2,400 22 April 2024Wheat Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Common ₹ 4,050 ₹ 3,500 ₹ 4,000 03 April 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,300 03 April 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Sugandha ₹ 3,300 ₹ 2,800 ₹ 2,650 22 March 2024Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar (Yellow) ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 2,000 23 February 2024Jowar(Sorghum) Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar-Organic ₹ 3,450 ₹ 2,000 ₹ 3,450 23 February 2024Jowar(Sorghum) Price Trend
Jowar(Sorghum)Other ₹ 2,300 ₹ 2,150 ₹ 2,000 04 November 2023Jowar(Sorghum) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)1121 ₹ 4,100 ₹ 4,008 ₹ 3,915 04 November 2023Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Basmati 1509 ₹ 3,500 ₹ 3,150 ₹ 2,800 04 November 2023Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Basumathi ₹ 3,800 ₹ 3,600 ₹ 3,400 04 November 2023Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)Sugandha ₹ 2,700 ₹ 2,550 ₹ 2,400 04 November 2023Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
MaizeOther ₹ 2,000 ₹ 1,975 ₹ 1,950 27 October 2023Maize Price Trend
MustardOther ₹ 5,300 ₹ 5,200 ₹ 5,100 27 October 2023Mustard Price Trend
Peas(Dry)Other ₹ 4,900 ₹ 4,890 ₹ 4,880 27 October 2023Peas(Dry) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Other ₹ 1,900 ₹ 1,850 ₹ 1,800 18 October 2023Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White ₹ 14,500 ₹ 14,250 ₹ 14,000 18 October 2023Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
BeansOther ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 05 October 2023Beans Price Trend
GuarOther ₹ 4,800 ₹ 4,800 ₹ 4,550 09 August 2023Guar Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 4,930 ₹ 4,925 ₹ 4,920 19 July 2023Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 2,100 ₹ 2,025 ₹ 1,950 10 July 2023Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Barley (Jau)Other ₹ 2,450 ₹ 2,450 ₹ 2,410 09 June 2022Barley (Jau) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 9,000 ₹ 7,000 ₹ 5,000 03 December 2021Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Other ₹ 5,945 ₹ 5,700 ₹ 5,400 19 April 2021Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
Suva (Dill Seed)Suva (Dill Seed) ₹ 5,700 ₹ 5,450 ₹ 5,375 19 April 2021Suva (Dill Seed) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Other ₹ 5,532 ₹ 5,357 ₹ 5,200 04 February 2021Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
SoyabeanYellow ₹ 3,900 ₹ 3,800 ₹ 3,800 12 January 2021Soyabean Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Kanta ₹ 4,100 ₹ 4,100 ₹ 4,100 25 August 2020Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Deshi ₹ 1,720 ₹ 1,720 ₹ 1,720 22 November 2019Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Paddy(Dhan)1121 ₹ 3,350 ₹ 3,100 ₹ 3,000 20 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Basmati 1509 ₹ 2,950 ₹ 2,850 ₹ 2,700 20 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,930 ₹ 1,715 ₹ 1,500 20 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Sugandha ₹ 2,350 ₹ 2,000 ₹ 1,950 20 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 3,716 ₹ 3,483 ₹ 3,250 27 June 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Lentil(Masur)Other ₹ 3,200 ₹ 3,200 ₹ 3,200 14 June 2018Lentil(Masur) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Kanta ₹ 3,889 ₹ 3,846 ₹ 3,531 26 April 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 3,511 ₹ 3,511 ₹ 3,511 21 February 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 2,865 ₹ 2,865 ₹ 2,865 12 February 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Desi (F.A.Q. Split) ₹ 3,380 ₹ 3,380 ₹ 3,380 09 February 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Desi ₹ 3,925 ₹ 3,750 ₹ 3,100 29 September 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other ₹ 6,100 ₹ 6,100 ₹ 5,300 06 September 2017Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
LinseedOther ₹ 4,360 ₹ 4,360 ₹ 4,360 24 August 2017Linseed Price Trend
SoyabeanOther ₹ 3,050 ₹ 3,050 ₹ 3,050 10 July 2017Soyabean Price Trend
Kabuli Chana(Chickpeas-White)Other ₹ 6,015 ₹ 6,015 ₹ 6,015 17 June 2017Kabuli Chana(Chickpeas-White) Price Trend
GroundnutOther ₹ 2,500 25 July 2014Groundnut Price Trend


Commodity Markets in Gwalior District

Bhitarwar

Lashkar

Lashkar(F&V)FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.