నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Karnataka State, Mysore District, K.R.Nagar Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
MaizeLocal ₹ 1,342 ₹ 1,342 ₹ 1,342 29 October 2020Maize Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy Dappa ₹ 2,100 ₹ 2,100 ₹ 2,100 09 September 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
CoconutGrade-I ₹ 17,000 ₹ 11,600 ₹ 10,000 07 September 2020Coconut Price Trend
CoconutGrade-III ₹ 14,000 ₹ 14,000 ₹ 14,000 05 September 2020Coconut Price Trend
TomatoTomato ₹ 950 ₹ 950 ₹ 950 13 August 2020Tomato Price Trend
PotatoPotato ₹ 833 ₹ 833 ₹ 833 06 August 2020Potato Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 2,150 ₹ 2,150 ₹ 2,150 05 August 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
CoconutOther ₹ 11,000 ₹ 11,000 ₹ 11,000 23 July 2020Coconut Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 15 July 2020Green Chilli Price Trend
Tender CoconutTender Coconut ₹ 9,700 ₹ 9,500 ₹ 9,400 13 July 2020Tender Coconut Price Trend
MaizeYellow ₹ 1,400 ₹ 1,350 ₹ 1,150 04 July 2020Maize Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 30 June 2020Carrot Price Trend
MaizeHybrid/Local ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,150 30 June 2020Maize Price Trend
RiceMedium ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 24 June 2020Rice Price Trend
CoconutImported ₹ 12 ₹ 12 ₹ 12 16 June 2020Coconut Price Trend
CabbageCabbage ₹ 600 ₹ 500 ₹ 300 08 June 2020Cabbage Price Trend
MaizeOther ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,400 22 May 2020Maize Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Rajbhog ₹ 2,000 ₹ 1,850 ₹ 1,600 19 May 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
RiceBroken Rice ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,400 17 May 2020Rice Price Trend
RiceCoarse ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 17 May 2020Rice Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 14 May 2020Ginger(Green) Price Trend
RiceDappa ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 16 April 2020Rice Price Trend
Ragi (Finger Millet)Fine ₹ 2,100 ₹ 2,100 ₹ 2,100 18 February 2020Ragi (Finger Millet) Price Trend
Banana - GreenBanana - Green ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 12 February 2020Banana - Green Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Horse gram (Whole) ₹ 2,400 ₹ 2,400 ₹ 2,400 09 January 2020Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Red ₹ 20,000 ₹ 19,268 ₹ 19,085 20 December 2019Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Other ₹ 23,500 ₹ 19,605 ₹ 17,097 07 November 2019Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
TurmericLocal ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 21 February 2019Turmeric Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,550 ₹ 1,539 ₹ 1,400 05 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Alasande GramAlasande Gram ₹ 2,887 ₹ 2,871 ₹ 2,868 04 September 2018Alasande Gram Price Trend
Avare DalAvare (Whole) ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 22 January 2018Avare Dal Price Trend
Green Gram (Moong)Green (Whole) ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 22 January 2018Green Gram (Moong) Price Trend
CopraCopra ₹ 8,800 ₹ 8,800 ₹ 8,800 19 January 2018Copra Price Trend
Sweet PotatoSweet Potato ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 11 October 2017Sweet Potato Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 3,750 ₹ 3,750 ₹ 3,750 14 September 2017Coriander(Leaves) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black ₹ 4,995 ₹ 4,995 ₹ 4,995 22 August 2017Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Black Gram (Whole) ₹ 4,800 ₹ 4,800 ₹ 4,800 08 August 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Sweet PumpkinSweet Pumpkin ₹ 400 ₹ 400 ₹ 400 14 July 2017Sweet Pumpkin Price Trend
Dry ChilliesMysore ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 17 May 2017Dry Chillies Price Trend
Tamarind SeedTamarind Seed ₹ 10,000 ₹ 9,700 ₹ 9,000 20 April 2017Tamarind Seed Price Trend
Gur(Jaggery)Achhu ₹ 5,208 ₹ 5,208 ₹ 5,208 18 March 2017Gur(Jaggery) Price Trend
Paddy(Dhan)I.R. 20 ₹ 2,327 ₹ 1,697 ₹ 1,600 09 March 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Chili RedOther ₹ 4,850 ₹ 4,850 ₹ 4,850 23 July 2016Chili Red Price Trend
CottonOther ₹ 9,090 ₹ 9,090 ₹ 9,090 24 February 2016Cotton Price Trend
CoconutCoconut ₹ 8,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 22 February 2016Coconut Price Trend
CottonH-4(A) 27mm FIne ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 03 October 2015Cotton Price Trend
Tamarind FruitTamarind Fruit ₹ 3,800 ₹ 3,800 ₹ 3,800 04 April 2015Tamarind Fruit Price Trend
Green Grams (Moong)Green (Whole) ₹ 4,428 ₹ 4,428 ₹ 4,428 28 July 2014Green Grams (Moong) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.