నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Karnataka State, Hassan District, Holenarsipura Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Ragi (Finger Millet)Local ₹ 2,300 ₹ 2,300 ₹ 2,300 30 December 2021Ragi (Finger Millet) Price Trend
MaizeLocal ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 20 February 2021Maize Price Trend
RiceKachha Basmati ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 20 February 2021Rice Price Trend
RiceCoarse ₹ 2,300 ₹ 2,300 ₹ 2,300 04 January 2021Rice Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Horse gram (Whole) ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,200 15 October 2020Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Ragi (Finger Millet)Red ₹ 1,900 ₹ 1,900 ₹ 1,900 15 October 2020Ragi (Finger Millet) Price Trend
Alasande GramAlasande Gram ₹ 4,900 ₹ 4,900 ₹ 4,300 12 October 2020Alasande Gram Price Trend
Soapnut(Antawala/Retha)Medium ₹ 9,400 ₹ 9,400 ₹ 9,400 18 August 2020Soapnut(Antawala/Retha) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 1,300 ₹ 1,300 ₹ 1,300 10 August 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Ragi (Finger Millet)Fine ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,800 10 August 2020Ragi (Finger Millet) Price Trend
MaizeOther ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,200 30 July 2020Maize Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 18 July 2020Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy Dappa ₹ 1,700 ₹ 1,700 ₹ 1,700 10 July 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Gorabalu ₹ 20,000 ₹ 20,000 ₹ 20,000 29 June 2020Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Sippegotu ₹ 6,500 ₹ 6,500 ₹ 6,500 26 June 2020Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Tamarind FruitTamarind Fruit ₹ 14,000 ₹ 14,000 ₹ 14,000 11 June 2020Tamarind Fruit Price Trend
Tamarind SeedTamarind Seed ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 09 June 2020Tamarind Seed Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Average (Whole) ₹ 4,100 ₹ 4,100 ₹ 4,100 06 June 2020Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Tender CoconutTender Coconut ₹ 9,000 ₹ 9,000 ₹ 9,000 06 June 2020Tender Coconut Price Trend
Ginger(Dry)Dry ₹ 10,000 ₹ 10,000 ₹ 10,000 02 June 2020Ginger(Dry) Price Trend
Honge seedHonge Seed ₹ 2,900 ₹ 2,900 ₹ 2,900 18 April 2020Honge seed Price Trend
RiceZeeraga Samba Rawrice ₹ 2,100 ₹ 2,100 ₹ 2,100 27 February 2020Rice Price Trend
CoconutGrade-I ₹ 11,000 ₹ 11,000 ₹ 11,000 13 January 2020Coconut Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 30 December 2019Ginger(Green) Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar ( White) ₹ 4,800 ₹ 4,800 ₹ 4,800 12 September 2019Jowar(Sorghum) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black ₹ 10,600 ₹ 10,600 ₹ 10,600 27 August 2019Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
RiceBroken Rice ₹ 2,100 ₹ 2,100 ₹ 2,100 16 July 2019Rice Price Trend
Jowar(Sorghum)Local ₹ 2,100 ₹ 2,100 ₹ 2,100 20 June 2019Jowar(Sorghum) Price Trend
TurmericLocal ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 2,000 20 May 2019Turmeric Price Trend
JuteJute ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 02 May 2019Jute Price Trend
RiceSarbati Raw ₹ 1,750 ₹ 1,750 ₹ 1,750 02 May 2019Rice Price Trend
TurmericTurmeric ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 20 April 2019Turmeric Price Trend
Avare DalAvare (Whole) ₹ 3,900 ₹ 3,900 ₹ 3,900 18 January 2019Avare Dal Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Red ₹ 20,000 ₹ 20,000 ₹ 20,000 06 December 2018Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 06 December 2018Ginger(Dry) Price Trend
PotatoLocal ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 29 September 2018Potato Price Trend
PotatoPotato ₹ 800 ₹ 800 ₹ 600 19 September 2018Potato Price Trend
Ginger(Dry)Hybrid ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 15 September 2018Ginger(Dry) Price Trend
Black pepperMalabar ₹ 38,000 ₹ 38,000 ₹ 38,000 07 September 2018Black pepper Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 07 September 2018Green Chilli Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,200 07 September 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Castor SeedCastor seed ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,200 09 August 2018Castor Seed Price Trend
CoconutMedium ₹ 12,000 ₹ 12,000 ₹ 10,000 14 June 2018Coconut Price Trend
Bengal Gram(Gram)Average (Whole) ₹ 3,800 ₹ 3,800 ₹ 3,800 06 June 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Other ₹ 21,500 ₹ 21,500 ₹ 21,500 29 May 2018Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 3,600 ₹ 3,600 ₹ 3,600 29 May 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Raw ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 18 December 2017Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,200 07 December 2017Beetroot Price Trend
TomatoTomato ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 07 December 2017Tomato Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Black Gram (Whole) ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 23 November 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
RiceFine ₹ 2,292 ₹ 2,292 ₹ 2,292 16 November 2017Rice Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Ripe ₹ 22,200 ₹ 22,200 ₹ 22,200 14 September 2017Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Kempugotu ₹ 18,000 ₹ 18,000 ₹ 18,000 02 August 2017Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)New Variety ₹ 14,500 ₹ 14,500 ₹ 14,500 01 August 2017Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Chali ₹ 24,200 ₹ 24,200 ₹ 24,000 06 July 2017Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
CoconutCoconut ₹ 8,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 19 February 2016Coconut Price Trend
MaizeHybrid/Local ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,400 02 January 2016Maize Price Trend
GingerDry ₹ 10,000 ₹ 10,000 ₹ 10,000 30 December 2015Ginger Price Trend
CoconutGrade- II ₹ 10,000 ₹ 10,000 ₹ 10,000 16 June 2015Coconut Price Trend
GingerOther ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 28 March 2015Ginger Price Trend
Dry ChilliesLocal ₹ 22,500 ₹ 21,500 ₹ 20,000 04 January 2015Dry Chillies Price Trend


Commodity Markets in Hassan District

Arakalgud

Arasikere

Belur

Channarayapatna

Hassan

SakaleshpuraFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.