నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Himachal Pradesh State, Kangra District, Kangra(Jaisinghpur) Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleApple ₹ 16,000 ₹ 15,500 ₹ 15,000 25 May 2022Apple Price Trend
Apricot(Jardalu/Khumani)Apricot(Jardalu/Khumani) ₹ 5,000 ₹ 4,900 ₹ 4,800 25 May 2022Apricot(Jardalu/Khumani) Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 3,800 ₹ 3,700 ₹ 3,600 25 May 2022Banana Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 4,000 ₹ 3,900 ₹ 3,800 25 May 2022Beetroot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 2,500 ₹ 2,350 ₹ 2,200 25 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 25 May 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,500 ₹ 1,450 ₹ 1,400 25 May 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 3,000 ₹ 2,900 ₹ 2,800 25 May 2022Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 25 May 2022Cabbage Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 4,500 ₹ 4,350 ₹ 4,200 25 May 2022Capsicum Price Trend
CarrotCarrot ₹ 3,000 ₹ 2,900 ₹ 2,800 25 May 2022Carrot Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 5,600 ₹ 5,400 ₹ 5,200 25 May 2022Cauliflower Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 5,500 ₹ 5,350 ₹ 5,200 25 May 2022Coriander(Leaves) Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 2,500 ₹ 1,900 ₹ 1,300 25 May 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 8,500 ₹ 8,350 ₹ 8,200 25 May 2022French Beans (Frasbean) Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 6,000 ₹ 5,900 ₹ 5,800 25 May 2022Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 4,200 ₹ 4,100 ₹ 4,000 25 May 2022Green Chilli Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 2,300 ₹ 2,250 ₹ 2,200 25 May 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
LemonLemon ₹ 6,000 ₹ 5,900 ₹ 5,800 25 May 2022Lemon Price Trend
MangoOther ₹ 8,500 ₹ 7,000 ₹ 5,500 25 May 2022Mango Price Trend
MangoTotapuri ₹ 5,200 ₹ 5,100 ₹ 5,000 25 May 2022Mango Price Trend
MashroomsMashrooms ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 25 May 2022Mashrooms Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 8,000 ₹ 7,750 ₹ 7,500 25 May 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
Onion1st Sort ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 1,800 25 May 2022Onion Price Trend
PapayaOther ₹ 4,000 ₹ 3,900 ₹ 3,800 25 May 2022Papaya Price Trend
Peas WetPeas Wet ₹ 8,000 ₹ 7,900 ₹ 7,800 25 May 2022Peas Wet Price Trend
PomegranateOther ₹ 21,000 ₹ 20,500 ₹ 20,000 25 May 2022Pomegranate Price Trend
PotatoPotato ₹ 1,800 ₹ 1,750 ₹ 1,700 25 May 2022Potato Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,000 25 May 2022Pumpkin Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 2,300 ₹ 2,250 ₹ 2,200 25 May 2022Sponge gourd Price Trend
TindaOther ₹ 2,500 ₹ 2,350 ₹ 2,200 25 May 2022Tinda Price Trend
TomatoTomato ₹ 3,000 ₹ 2,900 ₹ 2,800 25 May 2022Tomato Price Trend
Water MelonOther ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,300 25 May 2022Water Melon Price Trend
MangoSafeda ₹ 8,000 ₹ 7,750 ₹ 7,500 23 May 2022Mango Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 4,200 ₹ 4,100 ₹ 4,000 21 May 2022Colacasia Price Trend
RaddishRaddish ₹ 3,000 ₹ 2,900 ₹ 2,800 21 May 2022Raddish Price Trend
GrapesAnnabesahai ₹ 7,200 ₹ 7,100 ₹ 7,000 19 May 2022Grapes Price Trend
PineappleOther ₹ 4,200 ₹ 4,100 ₹ 4,000 19 May 2022Pineapple Price Trend
SpinachOther ₹ 2,500 ₹ 2,350 ₹ 2,200 19 May 2022Spinach Price Trend
MangoDusheri ₹ 8,500 ₹ 7,750 ₹ 7,000 04 May 2022Mango Price Trend
GuavaGuava ₹ 12,500 ₹ 11,250 ₹ 10,000 13 April 2022Guava Price Trend
KinnowKinnow ₹ 6,200 ₹ 6,000 ₹ 5,800 23 March 2022Kinnow Price Trend
OrangeMedium ₹ 8,500 ₹ 8,150 ₹ 7,800 23 March 2022Orange Price Trend
TurnipOther ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,600 23 March 2022Turnip Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 4,200 ₹ 4,000 ₹ 3,800 07 March 2022Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 6,000 ₹ 5,600 ₹ 5,200 07 March 2022Chikoos(Sapota) Price Trend
Indian Colza(Sarson)Indian Colza(Sarson) ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 07 March 2022Indian Colza(Sarson) Price Trend
Pear(Marasebu)Pears ₹ 7,500 ₹ 6,800 ₹ 6,000 25 October 2021Pear(Marasebu) Price Trend
Pear(Marasebu)Other ₹ 7,200 ₹ 6,800 ₹ 6,500 19 October 2021Pear(Marasebu) Price Trend
LitchiLitchi ₹ 5,000 ₹ 4,750 ₹ 4,500 17 July 2021Litchi Price Trend
PlumOther ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 20 July 2020Plum Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 25 November 2019Methi(Leaves) Price Trend
PotatoJyoti ₹ 1,300 ₹ 1,300 ₹ 1,290 19 October 2019Potato Price Trend
RaddishOther ₹ 1,600 ₹ 1,600 ₹ 1,600 09 August 2019Raddish Price Trend
TomatoDeshi ₹ 3,200 ₹ 3,000 ₹ 2,500 09 August 2019Tomato Price Trend
MangoBadami ₹ 7,500 ₹ 7,500 ₹ 7,500 01 August 2019Mango Price Trend
Peas WetOther ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 21 January 2019Peas Wet Price Trend
Peas codOther ₹ 10,000 ₹ 9,500 ₹ 9,000 20 November 2018Peas cod Price Trend
Little gourd (Kundru)Little gourd (Kundru) ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,500 20 September 2018Little gourd (Kundru) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.