నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Gujarat State, Junagarh District, Junagadh Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 7,295 ₹ 6,900 ₹ 5,000 12 August 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Corriander seedCoriander Seed ₹ 11,800 ₹ 10,750 ₹ 9,000 12 August 2022Corriander seed Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Green (Whole) ₹ 6,300 ₹ 5,250 ₹ 4,500 12 August 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Ground Nut SeedGround Nut Seed ₹ 9,360 ₹ 7,500 ₹ 6,500 12 August 2022Ground Nut Seed Price Trend
GroundnutBold ₹ 6,390 ₹ 6,000 ₹ 5,200 12 August 2022Groundnut Price Trend
Groundnut (Split)Groundnut(Split) ₹ 7,300 ₹ 6,000 ₹ 5,000 12 August 2022Groundnut (Split) Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Horse gram (Whole) ₹ 4,545 ₹ 4,250 ₹ 4,000 12 August 2022Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black ₹ 12,735 ₹ 11,650 ₹ 10,250 12 August 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White ₹ 12,320 ₹ 11,750 ₹ 9,500 12 August 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
SoyabeanSoyabeen ₹ 5,950 ₹ 5,825 ₹ 5,500 12 August 2022Soyabean Price Trend
WheatLokwan ₹ 2,455 ₹ 2,250 ₹ 2,025 12 August 2022Wheat Price Trend
WheatSharbati ₹ 2,470 ₹ 2,350 ₹ 2,250 12 August 2022Wheat Price Trend
Cummin Seed(Jeera)Cummin Seed(Jeera) ₹ 19,500 ₹ 19,000 ₹ 18,500 06 August 2022Cummin Seed(Jeera) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) ₹ 8,155 ₹ 7,750 ₹ 5,500 05 August 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Guar Seed(Cluster Beans Seed)Whole ₹ 4,550 ₹ 4,550 ₹ 4,550 05 August 2022Guar Seed(Cluster Beans Seed) Price Trend
Castor SeedCastor seed ₹ 7,125 ₹ 7,050 ₹ 7,000 03 August 2022Castor Seed Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Bold ₹ 1,890 ₹ 1,500 ₹ 1,250 04 July 2022Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Jowar(Sorghum)Jowar ( White) ₹ 3,000 ₹ 2,250 ₹ 1,500 04 July 2022Jowar(Sorghum) Price Trend
GroundnutLocal ₹ 6,060 ₹ 5,700 ₹ 4,500 22 June 2022Groundnut Price Trend
BeansBeans (Whole) ₹ 5,305 ₹ 5,305 ₹ 5,305 21 April 2022Beans Price Trend
CottonCotton (Unginned) ₹ 10,250 ₹ 8,750 ₹ 7,500 25 February 2022Cotton Price Trend
Black Gram Dal (Urd Dal)Black Gram Dal ₹ 7,885 ₹ 7,250 ₹ 5,000 20 January 2021Black Gram Dal (Urd Dal) Price Trend
Isabgul (Psyllium)Isabgul (Psyllium) ₹ 6,350 ₹ 6,350 ₹ 6,350 31 August 2019Isabgul (Psyllium) Price Trend
MaizeYellow ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 31 August 2019Maize Price Trend
MustardMustard ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 08 May 2019Mustard Price Trend
Kabuli Chana(Chickpeas-White)White (whole) ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 13 March 2019Kabuli Chana(Chickpeas-White) Price Trend
Green Gram (Moong)Green (Whole) ₹ 5,180 ₹ 4,750 ₹ 4,555 07 July 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 3,000 06 July 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Black Gram (Whole) ₹ 4,250 ₹ 3,625 ₹ 2,000 06 July 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
WheatOther ₹ 1,820 ₹ 1,720 ₹ 1,665 08 January 2018Wheat Price Trend
Guar Seed(Cluster Beans Seed)Other ₹ 3,955 ₹ 3,835 ₹ 3,500 05 January 2018Guar Seed(Cluster Beans Seed) Price Trend
GroundnutOther ₹ 4,540 ₹ 4,000 ₹ 3,500 29 December 2017Groundnut Price Trend
MaizeOther ₹ 1,275 ₹ 1,275 ₹ 1,275 28 December 2017Maize Price Trend
GarlicOther ₹ 3,725 ₹ 3,500 ₹ 3,000 10 May 2017Garlic Price Trend
MaizeLocal ₹ 2,255 ₹ 2,255 ₹ 2,255 02 August 2016Maize Price Trend
Green Grams (Moong)Green (Whole) ₹ 5,255 ₹ 5,255 ₹ 5,255 10 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
Cottoncotton (Ginned) ₹ 4,205 ₹ 3,900 ₹ 3,750 25 November 2014Cotton Price Trend
CottonOther ₹ 4,105 ₹ 4,055 ₹ 3,750 01 November 2014Cotton Price Trend
Green Grams (Moong)Local (Whole) ₹ 6,500 ₹ 6,000 ₹ 5,000 18 October 2014Green Grams (Moong) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.