Find Fertilizer Dealers

Fertilizer Dealers in Newai, Rajasthan

Serial NoDealer nameAddress
1AGARWAL TREDERS NEWAIKRISHI MANDI KE SAMNE NEWAI / NEWAI
2BANAS FAL SABJI UATPADAK AND KVSSLAD.NATWADAVILLAGE NATWADA / NATWADA
3GOYAL ENTERPRIZE NEWAISIWAJI PARK NEWAI / NEWAI
4GOYAL TREDERS BADGAWVILLAGE BADGAW NEWAI / NEWAI
5JAIN BEEJ BHANDERDAMODER JI KE KUNDO KE PASS NEWAI / NEWAI
6KAILASH AND COM.JHILAYI ROAD NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
7M/S AGARWAL KHAD BEEJ BHANDER NEWAIJIHLAYI ROAD NEWAI / NEWAI
8M/S AGARWAL KHAD BEEJ BHANDER RITAL NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
9M/S AGARWAL KHAD BEEJ BHANDER RITAL NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
10M/S BAHAD GSS LTD.BAHADSAMTEE GODAM BAHAD / BAHAD
11M/S CHNANI GSS LTD CHANANICANANI VITRAN CHANDRE RAHOLI / RAHOLI
12M/S CHTARBUJPURA GSS LTD.ROAD CHTARBUJPURA / NEWAI
13M/S DANGARTHAL GSS LTD.SAMTEE DANGARTHAL / DANGARTHAL
14M/S DANI JUGALPURA GSS LTD.SAMTEE JUGALPURA / JUGALPURA
15M/S DATWAS GSS LTD.DATWASDATWAS NEWAI / NEWAI
16M/S DEPAK ENTERPRIZE NATWADAVILLAGE NATWADA / NEWAI
17M/S DEV KHAD BEEJ BHANDER JHILAYIGRAM JHILAYI / JHILAYI
18M/S DHALOD GSS LTD. DHALODSAMTEE GODAM DHALOD / NEWAI
19M/S DURGA GSS LTD. CHAINPURASAMTEE GODAM CHAINPURA / CHAINPURA
20M/S GOYAL BEEJ BHANDER NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
21M/S GOYAL BEEJ BHANDER NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
22M/S GOYAL FERTILIZER DATWASVILLAGE DATWAS / NEWAI
23M/S GSS LTD BANASTHALIGRAM BANASTHALI / BANATHALI
24M/S GUNSHI GSSS LTD.MUNDIYASAMTEE GODAM MUNDIYA / NEWAI
25M/S HANUMAN BEEJ BHANDER NEWAIKRISHI MANDI KE SAMNE NEWAI / NEWAI
26M/S HARSANA KHAD BEEEJ BHANDARVILLAGE JAMDOLI / JAMDOLI
27M/S HARSHNA KHAD BEEJ BHANDER JAMDOLIBOLI ROAD NEWAI / NEWAI
28M/S JAIN KHAD BEEJ BHANDER JAMDOLIBUS STAIND KE PASS JAMDOLI / JAMDOLI
29M/S JHILAYI GSS JHILAYIVILLAGE JHILAYI / NEWAI
30M/S K V V S LTD NEWAIJAIPUR ROAD NEWAI / NEWAI
31M/S KAILASH AND COM.NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
32M/S KHANDDEVAT GSS LTD KHANDDEVATGRAM KHANDDEVAT / KHANDDEVAT
33M/S KHNDWA GSS LTD KHANDWASAMTEE GODAM KHANDWA / KHANDWA
34M/S KISHAN BEEJ BHANDER NEWAISR .HIR SCHOOL KE PASS NEWAI / NEWAI
35M/S KISHAN K V V SLTD JHILAYI ROAD NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
36M/S KISHAN K V V SLTD JHILAYI ROAD NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
37M/S KISHAN KVSS LTD.NEWAIBOLI ROAD / NEWAI
38M/S KISHN KRYA VIKRYA SS LTD.BOLIAAM RAHSTA BOLI / BOLI
39M/S KRISHI SEVA CHENDRA DATWASHOSPITAL ROAD DATWAS / NEWAI
40M/S LALA RAM KHAD BEEJ BHANDER DANGARTHALVILLAGE DANGERTHAL / NEWAI
41M/S LAXMI BEEJ BHANDER NEWAIJAIPUR ROAD NEWAI / NEWAI
42M/S LAXMI DATURI GSS LTD.DATURIDATURI / NEWAI
43M/S M/S P . M. B G S S S LTD. SENDERAVILLAGE SINDERA / NEWAI
44M/S MAHALAXMI KHAD BEEJ BHANDER TORDIVILLAGE TORDI / NEWAI
45M/S MANISH TREADERS NEWAIBUS STAIND NEWAI / NEWAI
46M/S NAWJYOTI GSS LTD JAMDOLIVILLAGE JAMDOLI NEWAI / JAMDOLI
47M/S NIHAL CHAND FERTILIZER SIROHIVILLAGE SIROHI / NEWAI
48M/S NOHATA GSS LTD NOHATAGRAM NOHATA / NOHATA
49M/S OM KHAD BEEJ BHANDER JHILAYIBOLI ROADNEWAI / NEWAI
50M/S P . M. B .S S LTD. SINDARAVILLAGE SINDERA / NEWAI
51M/S P. M. B. S. S. LTD. PRATAPURAVILLAGE PRATAPURA / NEWAI
52M/S PARANA GSSS LTD.PARANASMEETE BHWAN PARANA / NEWAI
53M/S RAJWAS GSS LTD RAJWASGRAM RAJWAS / RAJWAS
54M/S RAKESH ENG. COM. NEWAINEWAI / NEWAI
55M/S SAINI BEEJ BHANDER NEWAICHUNGI NAKA NEWAI / NEWAI
56M/S SAINI KRISHI SEVA CHENDR NEWAIKUNDO KE PASS JAIPUR ROAD NEWAI / NEWAI
57M/S SANJAY BEEJ BHANDER NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
58M/S SANKER KHAD BEEJ BHANDER CHIKANAVILLAGE CHIKANA / NEWAI
59M/S SERAS GSS LTD. SERASVILLAGE SERAS / NEWAI
60M/S SHIROHI GSS LTD.SAMTEE GODAM SHIROHI / SHIROHI
61M/S SHREE BALAJI BEEJ BHANDERJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
62M/S SHREE RAM KHAD BEEJ BHANDER NEWAIJAIPUR ROAD NEWAI / NEWAI
63M/S SHRI ANPURANA M.S.S. LTD.VILLAGE CHATURBUJPURA / NEWAI
64M/S SHRI SANTI NATH BEEJ BHANDER JHILAYIVILLAGE JHILAYI / NEWAI
65M/S SIANI KRISHI VIKAS CHENDRA RAHOLIVILLAGE NEWAI / NEWAI
66M/S SIV BEEJ BHANDER NEWAIJILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
67M/S SUNARA GSS LTD SUNARAGRAM SUNARA / SUNARA
68M/S TODWAL KHAD BEEJ BHANDER DANGARTHALGRAM DANGARTHAL / DANGRALTHAL
69M/S TURKIYAGSS LTD TURKIYAVILLAGE TURKIYA NEWAI / TURKIAYA
70M/S VINOD TREDARS NEWAIJHILAYI ROAD NEWAI / NEWAI
71M/S VINOD TREDERS NEWAIJIHLAYAI ROAD NEWAI / NEWAI
72M/S VISHAL KHAD BEEJ BHANDER NATWADAAAM RAHSTA NATWADA / NEWAI
73M/S VISNU PALAYI GSS LTD PALAYIGRAM PALAYI / PALAYI
74P. M .B S.S. LTD. DATWASDATWAS / DATWAS
75SHRI RAM KHAD BEEJ BHANDER DATWASVILLAGE DATWAS / DATWAS