నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Uttar Pradesh State, Allahabad District, Jasra Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleKasmir/Shimla - II ₹ 8,050 ₹ 7,900 ₹ 7,725 10 August 2022Apple Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 2,715 ₹ 2,660 ₹ 2,585 10 August 2022Banana Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 1,445 ₹ 1,370 ₹ 1,310 10 August 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalRound/Long ₹ 1,900 ₹ 1,840 ₹ 1,765 10 August 2022Brinjal Price Trend
GarlicGarlic ₹ 3,665 ₹ 3,600 ₹ 3,530 10 August 2022Garlic Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,375 ₹ 3,300 ₹ 3,230 10 August 2022Green Chilli Price Trend
Gur(Jaggery)Yellow ₹ 3,810 ₹ 3,765 ₹ 3,700 10 August 2022Gur(Jaggery) Price Trend
OnionRed ₹ 1,465 ₹ 1,400 ₹ 1,340 10 August 2022Onion Price Trend
PomegranatePomogranate ₹ 5,960 ₹ 5,850 ₹ 5,725 10 August 2022Pomegranate Price Trend
PotatoDesi ₹ 1,725 ₹ 1,645 ₹ 1,560 10 August 2022Potato Price Trend
RiceIII ₹ 2,520 ₹ 2,440 ₹ 2,370 10 August 2022Rice Price Trend
TomatoDeshi ₹ 1,825 ₹ 1,765 ₹ 1,700 10 August 2022Tomato Price Trend
WheatDara ₹ 2,330 ₹ 2,270 ₹ 2,210 10 August 2022Wheat Price Trend
MustardLohi Black ₹ 6,520 ₹ 6,485 ₹ 6,430 08 August 2022Mustard Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 3,315 ₹ 3,250 ₹ 3,170 01 August 2022Ginger(Green) Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,675 ₹ 1,600 ₹ 1,530 23 July 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 1,500 ₹ 1,440 ₹ 1,380 12 July 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 845 ₹ 785 ₹ 720 18 June 2022Pumpkin Price Trend
RaddishRaddish ₹ 1,820 ₹ 1,750 ₹ 1,680 02 June 2022Raddish Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,710 ₹ 1,650 ₹ 1,600 28 May 2022Cabbage Price Trend
RiceCoarse ₹ 2,500 ₹ 2,410 ₹ 2,335 19 May 2022Rice Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 1,950 ₹ 1,880 ₹ 1,800 29 April 2022Cauliflower Price Trend
SpinachSpinach ₹ 1,210 ₹ 1,150 ₹ 1,100 19 April 2022Spinach Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,575 ₹ 1,520 ₹ 1,460 13 April 2022Carrot Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Common ₹ 1,940 ₹ 1,940 ₹ 1,940 28 February 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Peas codPeas cod ₹ 2,475 ₹ 2,400 ₹ 2,340 31 December 2021Peas cod Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 1,860 ₹ 1,800 ₹ 1,745 31 October 2021Bitter gourd Price Trend
AppleDelicious ₹ 7,100 ₹ 6,950 ₹ 6,800 29 October 2021Apple Price Trend
PotatoRed ₹ 1,100 ₹ 1,010 ₹ 930 02 September 2021Potato Price Trend
OnionOnion ₹ 2,050 ₹ 2,000 ₹ 1,950 13 July 2021Onion Price Trend
Peas codOther ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 27 March 2021Peas cod Price Trend
Amla(Nelli Kai)Amla ₹ 650 ₹ 620 ₹ 600 24 February 2021Amla(Nelli Kai) Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 1,650 ₹ 1,600 ₹ 1,550 06 November 2020Sponge gourd Price Trend
BrinjalRound ₹ 1,850 ₹ 1,800 ₹ 1,750 15 October 2020Brinjal Price Trend
TomatoLocal ₹ 3,200 ₹ 3,150 ₹ 3,100 26 August 2020Tomato Price Trend
TomatoTomato ₹ 3,200 ₹ 3,150 ₹ 3,100 26 August 2020Tomato Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) ₹ 4,730 ₹ 4,725 ₹ 4,720 14 August 2020Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Masoor Gola ₹ 5,370 ₹ 5,350 ₹ 5,330 07 August 2020Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
AppleApple ₹ 7,150 ₹ 7,050 ₹ 6,850 23 May 2020Apple Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 2,000 ₹ 1,950 ₹ 1,900 21 April 2020Jack Fruit Price Trend
Pointed gourd (Parval)Pointed gourd (Parval) ₹ 2,900 ₹ 2,850 ₹ 2,800 10 April 2020Pointed gourd (Parval) Price Trend
Banana - GreenBanana - Green ₹ 1,550 ₹ 1,500 ₹ 1,450 07 April 2020Banana - Green Price Trend
OrangeOrange ₹ 2,250 ₹ 2,200 ₹ 2,100 03 April 2020Orange Price Trend
Peas WetOther ₹ 1,800 ₹ 1,750 ₹ 1,700 21 March 2020Peas Wet Price Trend
Sweet PotatoSweet Potato ₹ 1,700 ₹ 1,650 ₹ 1,600 21 March 2020Sweet Potato Price Trend
LemonLemon ₹ 2,400 ₹ 2,350 ₹ 2,300 06 March 2020Lemon Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 1,200 ₹ 1,150 ₹ 1,100 05 March 2020Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
MaizeYellow ₹ 1,930 ₹ 1,925 ₹ 1,920 05 March 2020Maize Price Trend
GuavaGuava ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,350 13 February 2020Guava Price Trend
OnionSmall ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,600 22 January 2020Onion Price Trend
Indian Beans (Seam)Indian Beans (Seam) ₹ 3,100 ₹ 3,000 ₹ 2,800 16 January 2020Indian Beans (Seam) Price Trend
Gur(Jaggery)Red ₹ 3,330 ₹ 3,320 ₹ 3,300 19 December 2019Gur(Jaggery) Price Trend
PomegranateOther ₹ 6,300 ₹ 6,100 ₹ 6,000 19 December 2019Pomegranate Price Trend
Rat Tail Radish (Mogari)Rat Tail Radish (Mogari) ₹ 550 ₹ 500 ₹ 450 18 December 2019Rat Tail Radish (Mogari) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar (Whole) ₹ 6,650 ₹ 6,500 ₹ 6,300 23 November 2019Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
AppleAmerican ₹ 6,100 ₹ 5,400 ₹ 5,000 25 October 2019Apple Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 4,450 ₹ 4,200 ₹ 4,050 22 October 2019Capsicum Price Trend
GroundnutBalli/Habbu ₹ 7,200 ₹ 7,050 ₹ 6,800 16 October 2019Groundnut Price Trend
Pointed gourd (Parval)Other ₹ 2,550 ₹ 2,400 ₹ 2,300 26 September 2019Pointed gourd (Parval) Price Trend
PumpkinOther ₹ 750 ₹ 600 ₹ 550 26 September 2019Pumpkin Price Trend
BrinjalArkasheela Mattigulla ₹ 2,250 ₹ 2,200 ₹ 2,100 24 September 2019Brinjal Price Trend
RaddishOther ₹ 1,500 ₹ 1,300 ₹ 1,100 24 September 2019Raddish Price Trend
Paddy(Dhan)Common ₹ 1,800 ₹ 1,750 ₹ 1,700 24 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
TomatoOther ₹ 1,600 ₹ 1,550 ₹ 1,450 28 August 2018Tomato Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar (Whole) ₹ 5,600 ₹ 5,500 ₹ 5,400 05 June 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Arhar Dal(Tur) ₹ 5,860 ₹ 5,800 ₹ 5,700 05 June 2018Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Desi (Whole) ₹ 4,575 ₹ 4,500 ₹ 4,450 05 June 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Black Gram Dal ₹ 5,650 ₹ 5,600 ₹ 5,500 05 June 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 3,100 ₹ 3,000 ₹ 2,950 05 June 2018Gur(Jaggery) Price Trend
Mustard OilOther ₹ 9,300 ₹ 9,200 ₹ 9,100 05 June 2018Mustard Oil Price Trend
OnionOther ₹ 1,000 ₹ 950 ₹ 900 05 June 2018Onion Price Trend
PotatoOther ₹ 1,330 ₹ 1,290 ₹ 1,250 05 June 2018Potato Price Trend
WheatOther ₹ 1,640 ₹ 1,625 ₹ 1,620 13 March 2018Wheat Price Trend


Commodity Markets in Allahabad District

Ajuha

Allahabad

SirsaFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.