నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Telangana State, Karimnagar District, Karimnagar Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 14 May 2022Beetroot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 900 ₹ 700 ₹ 500 14 May 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 14 May 2022Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 14 May 2022Cabbage Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 14 May 2022Capsicum Price Trend
CarrotCarrot ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 14 May 2022Carrot Price Trend
Cluster beansCluster Beans ₹ 3,000 ₹ 2,850 ₹ 2,700 14 May 2022Cluster beans Price Trend
DrumstickDrumstick ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 14 May 2022Drumstick Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 14 May 2022French Beans (Frasbean) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 4,100 ₹ 3,550 ₹ 3,000 14 May 2022Green Chilli Price Trend
Ridge gourd(Tori)Other ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 14 May 2022Ridge gourd(Tori) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Local ₹ 4,921 ₹ 4,921 ₹ 4,921 13 May 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
MaizeLocal ₹ 2,121 ₹ 2,111 ₹ 2,079 13 May 2022Maize Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Local ₹ 4,250 ₹ 4,250 ₹ 3,900 12 May 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 4,000 ₹ 3,000 ₹ 2,000 12 May 2022Bitter gourd Price Trend
CottonCotton (Unginned) ₹ 11,001 ₹ 10,801 ₹ 7,001 12 May 2022Cotton Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 05 May 2022Cauliflower Price Trend
Cowpea (Lobia/Karamani)Cowpea (Whole) ₹ 3,701 ₹ 3,701 ₹ 3,701 02 May 2022Cowpea (Lobia/Karamani) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 4,203 ₹ 4,203 ₹ 4,203 28 April 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 ₹ 1,302 ₹ 1,302 ₹ 1,288 11 February 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
GroundnutLocal ₹ 6,359 ₹ 6,359 ₹ 6,359 07 February 2022Groundnut Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 2,400 ₹ 2,400 ₹ 2,400 23 November 2021Cucumbar(Kheera) Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 28 October 2021Coriander(Leaves) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)B P T ₹ 1,221 ₹ 1,221 ₹ 1,221 30 June 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Ridgeguard(Tori)Other ₹ 3,500 ₹ 3,250 ₹ 3,000 15 June 2020Ridgeguard(Tori) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)1001 ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,321 17 October 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Green Gram Dal (Moong Dal)Green Gram Dal ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 01 October 2019Green Gram Dal (Moong Dal) Price Trend
Castor SeedCastor seed ₹ 4,051 ₹ 4,051 ₹ 4,051 20 June 2019Castor Seed Price Trend
Cowpea (Lobia/Karamani)Cowpea (W-S) ₹ 3,501 ₹ 3,501 ₹ 3,501 07 May 2019Cowpea (Lobia/Karamani) Price Trend
Alasande GramAlasande Gram ₹ 4,773 ₹ 4,773 ₹ 4,773 22 January 2019Alasande Gram Price Trend
Paddy(Dhan)B P T ₹ 1,821 ₹ 1,611 ₹ 1,521 22 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Green Gram Dal (Moong Dal)Local ₹ 3,152 ₹ 3,152 ₹ 3,152 26 October 2018Green Gram Dal (Moong Dal) Price Trend
Paddy(Dhan)I.R. 64 ₹ 1,600 ₹ 1,545 ₹ 1,497 26 October 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Ground Nut SeedGround Nut Seed ₹ 3,111 ₹ 3,111 ₹ 3,111 25 October 2018Ground Nut Seed Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Local ₹ 3,626 ₹ 3,552 ₹ 3,223 23 August 2018Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Local ₹ 2,921 ₹ 2,921 ₹ 2,921 03 July 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Cowpea (Lobia/Karamani)Other ₹ 3,722 ₹ 3,722 ₹ 3,722 20 April 2018Cowpea (Lobia/Karamani) Price Trend
Cowpea (Lobia/Karamani)Jawari/Local ₹ 4,050 ₹ 4,050 ₹ 4,050 12 April 2018Cowpea (Lobia/Karamani) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Local ₹ 3,721 ₹ 3,721 ₹ 3,721 04 April 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Chennangi DalLocal/Jawari ₹ 3,800 ₹ 3,800 ₹ 3,800 04 April 2018Chennangi Dal Price Trend
Green Gram (Moong)Local ₹ 4,373 ₹ 3,521 ₹ 3,521 02 April 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 3,700 ₹ 3,406 ₹ 3,323 31 March 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
GroundnutOther ₹ 3,888 ₹ 3,888 ₹ 3,888 20 March 2018Groundnut Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Other ₹ 3,900 ₹ 3,900 ₹ 3,900 10 March 2018Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame ₹ 4,021 ₹ 4,021 ₹ 4,021 05 March 2018Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Castor SeedOther ₹ 3,125 ₹ 3,125 ₹ 3,125 09 February 2018Castor Seed Price Trend
French Beans (Frasbean)Other ₹ 4,905 ₹ 4,905 ₹ 4,905 05 February 2018French Beans (Frasbean) Price Trend
Paddy(Dhan)I.R. 43 ₹ 1,590 ₹ 1,590 ₹ 1,590 01 February 2018Paddy(Dhan) Price Trend
SoyabeanLocal ₹ 1,602 ₹ 1,602 ₹ 1,602 24 January 2018Soyabean Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Other ₹ 3,761 ₹ 3,761 ₹ 3,761 10 January 2018Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
Arhar Dal(Tur Dal)Medium ₹ 3,060 ₹ 3,060 ₹ 3,060 29 November 2017Arhar Dal(Tur Dal) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 5,211 ₹ 5,151 ₹ 5,151 23 October 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 4,116 ₹ 4,116 ₹ 4,116 23 October 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 3,016 ₹ 3,016 ₹ 3,016 23 October 2017Green Gram (Moong) Price Trend
Cotton170-CO2 (Unginned) ₹ 4,050 ₹ 3,341 ₹ 3,231 12 October 2017Cotton Price Trend
Paddy(Dhan)Swarna Masuri (New) ₹ 1,306 ₹ 1,306 ₹ 1,306 10 October 2017Paddy(Dhan) Price Trend
CottonCO-2 (Unginned) ₹ 4,829 ₹ 4,469 ₹ 4,029 11 September 2017Cotton Price Trend
Paddy(Dhan)Erra Mallelu ₹ 1,402 ₹ 1,402 ₹ 1,402 02 August 2017Paddy(Dhan) Price Trend
CottonCO2 (Ginned) ₹ 4,969 ₹ 4,589 ₹ 4,219 31 July 2017Cotton Price Trend
Paddy(Dhan)I.R.-64 ₹ 1,421 ₹ 1,410 ₹ 1,370 04 May 2017Paddy(Dhan) Price Trend
BullarOther ₹ 3,431 ₹ 3,431 ₹ 3,431 13 April 2017Bullar Price Trend
Paddy(Dhan)Jaya ₹ 2,005 ₹ 2,005 ₹ 2,005 12 April 2017Paddy(Dhan) Price Trend
SoyabeanOther ₹ 1,020 ₹ 1,020 ₹ 1,020 04 March 2017Soyabean Price Trend
MaizeOther ₹ 1,660 ₹ 1,085 ₹ 1,085 16 September 2016Maize Price Trend
Green Grams (Moong)Local ₹ 6,800 ₹ 6,800 ₹ 6,800 10 November 2014Green Grams (Moong) Price Trend
GroundnutMG-84 ₹ 2,800 ₹ 2,800 ₹ 2,650 22 March 2014Groundnut Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.