నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Tamil Nadu State, Villupuram District, Thiryagadurgam Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 5,489 ₹ 5,489 ₹ 5,489 23 June 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)White Ponni ₹ 1,880 ₹ 1,880 ₹ 1,480 23 June 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other ₹ 10,648 ₹ 10,498 ₹ 9,236 23 June 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Super Ponni ₹ 1,716 ₹ 1,716 ₹ 1,550 22 June 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
T.V. CumbuOther ₹ 3,139 ₹ 3,139 ₹ 3,139 21 June 2022T.V. Cumbu Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)777 New Ind ₹ 1,689 ₹ 1,689 ₹ 1,689 20 June 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
GroundnutOther ₹ 8,961 ₹ 8,961 ₹ 8,961 20 June 2022Groundnut Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 1,453 ₹ 1,426 ₹ 1,314 16 June 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 6,469 ₹ 6,469 ₹ 6,469 07 March 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Other ₹ 4,179 ₹ 4,179 ₹ 4,179 07 March 2022Kulthi(Horse Gram) Price Trend
MaizeOther ₹ 889 ₹ 889 ₹ 889 07 March 2022Maize Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)B P T ₹ 1,826 ₹ 1,757 ₹ 1,340 07 March 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)ADT 37 ₹ 1,434 ₹ 1,417 ₹ 1,389 28 February 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Thinai (Italian Millet)Other ₹ 2,761 ₹ 2,761 ₹ 2,761 24 February 2022Thinai (Italian Millet) Price Trend
Ragi (Finger Millet)Other ₹ 1,739 ₹ 1,739 ₹ 1,589 22 February 2022Ragi (Finger Millet) Price Trend
Kodo Millet(Varagu)Other ₹ 1,509 ₹ 1,509 ₹ 1,509 31 January 2022Kodo Millet(Varagu) Price Trend
Ground Nut SeedGround Nut Seed ₹ 6,109 ₹ 5,719 ₹ 5,710 16 December 2019Ground Nut Seed Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)White Car ₹ 2,118 ₹ 2,065 ₹ 2,052 02 August 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 1,668 ₹ 1,641 ₹ 1,614 18 June 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Ponni ₹ 2,307 ₹ 2,280 ₹ 2,267 14 June 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)A. Ponni ₹ 2,225 ₹ 2,188 ₹ 2,134 14 May 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)ADT 39 ₹ 2,220 ₹ 2,201 ₹ 2,161 10 May 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 5,639 ₹ 5,621 ₹ 5,619 15 April 2019Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 50 ₹ 1,536 ₹ 1,372 ₹ 1,319 05 March 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,701 ₹ 1,573 ₹ 1,373 24 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Super Ponni ₹ 1,613 ₹ 1,573 ₹ 1,492 19 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)White Ponni ₹ 2,199 ₹ 1,972 ₹ 1,839 19 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)B P T ₹ 1,665 ₹ 1,598 ₹ 1,452 13 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)ADT 39 ₹ 1,553 ₹ 1,468 ₹ 1,347 15 October 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)ADT 37 ₹ 1,268 ₹ 1,223 ₹ 1,215 16 August 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 4,309 ₹ 4,309 ₹ 4,309 11 April 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Paddy(Dhan)Ponni ₹ 1,722 ₹ 1,552 ₹ 1,382 28 February 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,467 ₹ 1,401 ₹ 1,328 19 January 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,500 ₹ 4,450 ₹ 4,310 26 December 2017Green Gram (Moong) Price Trend
Paddy(Dhan)Sinna Ponni ₹ 1,841 ₹ 1,827 ₹ 1,413 30 October 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)ADT 36 ₹ 1,676 ₹ 1,650 ₹ 1,546 23 October 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)I.R. 50 ₹ 1,761 ₹ 1,662 ₹ 1,510 19 September 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)TKM 9 ₹ 1,948 ₹ 1,896 ₹ 1,645 18 September 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 5,509 ₹ 5,509 ₹ 5,509 06 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
CottonOther ₹ 4,855 ₹ 4,855 ₹ 4,855 10 June 2014Cotton Price Trend
Green Grams (Moong)Green Gram Dhall-I ₹ 5,113 ₹ 5,113 ₹ 5,113 24 March 2014Green Grams (Moong) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.