నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Meghalaya State, West Garo Hills District, Rongram Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Betal LeavesLocal ₹ 30,000 ₹ 28,000 ₹ 25,000 07 June 2024Betal Leaves Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 4,600 ₹ 4,400 ₹ 4,200 07 June 2024Bitter gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 5,000 ₹ 4,600 ₹ 4,500 07 June 2024Brinjal Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 5,600 ₹ 5,400 ₹ 5,200 07 June 2024Cucumbar(Kheera) Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 7,000 ₹ 6,800 ₹ 6,500 07 June 2024French Beans (Frasbean) Price Trend
CarrotCarrot ₹ 4,600 ₹ 4,400 ₹ 4,200 31 May 2024Carrot Price Trend
PotatoLocal ₹ 3,600 ₹ 3,400 ₹ 3,200 31 May 2024Potato Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 31 May 2024Pumpkin Price Trend
TomatoLocal ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 31 May 2024Tomato Price Trend
CabbageCabbage ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 10 May 2024Cabbage Price Trend
CauliflowerLocal ₹ 2,300 ₹ 2,200 ₹ 2,000 12 April 2024Cauliflower Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 3,000 ₹ 2,800 ₹ 2,500 22 March 2024Banana Price Trend
Onion1st Sort ₹ 3,600 ₹ 3,400 ₹ 3,200 22 March 2024Onion Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Other ₹ 12,000 ₹ 11,000 ₹ 10,000 17 November 2023Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 17 November 2023Bottle gourd Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 5,500 ₹ 5,300 ₹ 5,000 17 November 2023Colacasia Price Trend
Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) ₹ 6,000 ₹ 5,800 ₹ 5,500 17 November 2023Cowpea(Veg) Price Trend
GarlicAverage ₹ 16,000 ₹ 15,500 ₹ 15,000 17 November 2023Garlic Price Trend
Ginger(Dry)Fresh Unbleached ₹ 9,000 ₹ 8,000 ₹ 7,000 17 November 2023Ginger(Dry) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 13,000 ₹ 12,000 ₹ 11,000 17 November 2023Green Chilli Price Trend
Ridgeguard(Tori)Ridgeguard(Tori) ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 17 November 2023Ridgeguard(Tori) Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 17 November 2023Sponge gourd Price Trend
Squash(Chappal Kadoo)Squash(Chappal Kadoo) ₹ 5,500 ₹ 5,300 ₹ 5,000 17 November 2023Squash(Chappal Kadoo) Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 5,500 ₹ 5,200 ₹ 5,000 03 November 2023Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Ripe ₹ 11,000 ₹ 10,000 ₹ 9,500 27 October 2023Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 10,800 ₹ 10,500 ₹ 10,000 27 October 2023Ginger(Dry) Price Trend
PotatoPotato ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 27 October 2023Potato Price Trend
AshgourdOther ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 06 October 2023Ashgourd Price Trend
Papaya (Raw)Papaya (Raw) ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 06 October 2023Papaya (Raw) Price Trend
BananaOther ₹ 4,000 ₹ 3,800 ₹ 3,500 15 September 2023Banana Price Trend
PineapplePine Apple ₹ 3,200 ₹ 3,000 ₹ 2,600 08 September 2023Pineapple Price Trend
CashewnutsOther ₹ 9,000 ₹ 8,500 ₹ 8,000 23 June 2023Cashewnuts Price Trend
LitchiLitchi ₹ 3,500 ₹ 3,300 ₹ 3,000 09 June 2023Litchi Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 4,500 ₹ 4,300 ₹ 4,000 26 May 2023Water Melon Price Trend
DrumstickDrumstick ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,600 28 April 2023Drumstick Price Trend
Turmeric (raw)Turmeric (raw) ₹ 2,500 ₹ 2,400 ₹ 2,200 21 April 2023Turmeric (raw) Price Trend
Black pepperOther ₹ 45,000 ₹ 43,000 ₹ 40,000 03 March 2023Black pepper Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 1,800 03 March 2023Cauliflower Price Trend
BananaChampa ₹ 2,600 ₹ 2,400 ₹ 2,200 17 February 2023Banana Price Trend
Knool KholKnool Khol ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 10 February 2023Knool Khol Price Trend
TurmericLocal ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,600 03 February 2023Turmeric Price Trend
BeansLocal ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 18 February 2022Beans Price Trend
OrangeOrange ₹ 7,000 ₹ 6,700 ₹ 6,500 18 February 2022Orange Price Trend
TapiocaTapioca ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 18 February 2022Tapioca Price Trend
RaddishRaddish ₹ 2,000 ₹ 1,900 ₹ 1,800 28 January 2022Raddish Price Trend
Leafy VegetableLeafy Vegetables ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 29 November 2019Leafy Vegetable Price Trend
Arecanut(Betelnut/Supari)Raw ₹ 3,700 ₹ 3,500 ₹ 3,200 09 August 2019Arecanut(Betelnut/Supari) Price Trend
MaizeLocal ₹ 3,000 ₹ 2,700 ₹ 2,500 12 July 2019Maize Price Trend
TomatoTomato ₹ 3,000 ₹ 2,700 ₹ 2,500 12 July 2019Tomato Price Trend
Betal LeavesOther ₹ 23,000 ₹ 20,000 ₹ 18,000 08 February 2019Betal Leaves Price Trend
BrinjalOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 08 February 2019Brinjal Price Trend
CabbageOther ₹ 1,500 ₹ 1,300 ₹ 1,200 08 February 2019Cabbage Price Trend
ColacasiaOther ₹ 2,500 ₹ 2,400 ₹ 1,800 25 January 2019Colacasia Price Trend
BeansBeans (Whole) ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 21 December 2018Beans Price Trend
Pine AppleOther ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,500 27 July 2018Pine Apple Price Trend
PotatoOther ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 05 May 2017Potato Price Trend
Green ChilliOther ₹ 4,000 ₹ 3,700 ₹ 3,500 28 April 2017Green Chilli Price Trend
Cowpea(Veg)Other ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 26 August 2016Cowpea(Veg) Price Trend
Turmeric (raw)Other ₹ 700 ₹ 550 ₹ 500 26 February 2016Turmeric (raw) Price Trend
GingerOther ₹ 1,500 ₹ 1,300 ₹ 1,200 04 December 2015Ginger Price Trend
MaizeOther ₹ 3,500 ₹ 3,000 ₹ 2,600 07 August 2015Maize Price Trend
TurmericOther ₹ 800 ₹ 650 ₹ 500 10 February 2014Turmeric Price Trend


Commodity Markets in West Garo Hills District

Dadengiri

Garobadha

TuraFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.