నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Maharashtra State, Jalana District, Jalana Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Other ₹ 8,111 ₹ 7,550 ₹ 4,500 08 August 2022Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Other ₹ 2,440 ₹ 2,375 ₹ 2,100 08 August 2022Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 4,851 ₹ 4,750 ₹ 3,000 08 August 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Castor SeedOther ₹ 5,800 ₹ 5,800 ₹ 5,800 08 August 2022Castor Seed Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 3,900 ₹ 3,900 ₹ 3,300 08 August 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Jowar(Sorghum)Other ₹ 3,150 ₹ 2,400 ₹ 1,600 08 August 2022Jowar(Sorghum) Price Trend
MaizeDeshi Red ₹ 2,450 ₹ 2,450 ₹ 2,300 08 August 2022Maize Price Trend
SoyabeanYellow ₹ 6,100 ₹ 6,000 ₹ 5,000 08 August 2022Soyabean Price Trend
Wheat147 Average ₹ 2,600 ₹ 2,450 ₹ 2,250 08 August 2022Wheat Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 5,700 ₹ 5,700 ₹ 5,700 06 August 2022Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
MustardOther ₹ 5,800 ₹ 5,800 ₹ 5,800 06 August 2022Mustard Price Trend
SunflowerOther ₹ 4,600 ₹ 4,600 ₹ 4,600 06 August 2022Sunflower Price Trend
WheatOther ₹ 2,625 ₹ 2,425 ₹ 2,000 06 August 2022Wheat Price Trend
SafflowerOther ₹ 4,400 ₹ 4,400 ₹ 4,400 04 August 2022Safflower Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other ₹ 7,600 ₹ 7,600 ₹ 7,600 04 August 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Kabul Small ₹ 4,815 ₹ 4,815 ₹ 4,815 30 July 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Neem SeedOther ₹ 400 ₹ 400 ₹ 400 07 July 2022Neem Seed Price Trend
Gur(Jaggery)Red ₹ 3,426 ₹ 3,190 ₹ 2,525 29 June 2022Gur(Jaggery) Price Trend
JuteOther ₹ 6,750 ₹ 6,750 ₹ 6,750 28 June 2022Jute Price Trend
Gur(Jaggery)Yellow ₹ 3,270 ₹ 3,270 ₹ 3,201 14 June 2022Gur(Jaggery) Price Trend
Tamarind FruitOther ₹ 900 ₹ 900 ₹ 800 24 May 2022Tamarind Fruit Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Green (Whole) ₹ 4,550 ₹ 4,550 ₹ 4,550 11 January 2022Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
MatakiOther ₹ 11,201 ₹ 11,201 ₹ 11,201 18 December 2021Mataki Price Trend
GroundnutOther ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 09 October 2021Groundnut Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Other ₹ 5,850 ₹ 5,850 ₹ 5,711 19 July 2021Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Cowpea (Lobia/Karamani)Other ₹ 5,800 ₹ 5,800 ₹ 5,800 25 June 2021Cowpea (Lobia/Karamani) Price Trend
CottonOther ₹ 5,450 ₹ 5,303 ₹ 5,232 11 February 2020Cotton Price Trend
BananaOther ₹ 950 ₹ 950 ₹ 850 21 January 2020Banana Price Trend
MaizeYellow ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 1,600 25 July 2019Maize Price Trend
LinseedOther ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 16 July 2019Linseed Price Trend
MaizeDeshi White ₹ 2,111 ₹ 2,111 ₹ 2,111 07 March 2019Maize Price Trend
Bengal Gram(Gram)Other ₹ 3,561 ₹ 3,350 ₹ 3,100 07 July 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,200 ₹ 4,200 ₹ 4,200 07 July 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 3,800 ₹ 3,700 ₹ 2,900 06 July 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Kabul Small ₹ 3,600 ₹ 3,600 ₹ 3,600 06 July 2018Bengal Gram(Gram) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 2,450 ₹ 2,450 ₹ 2,450 06 July 2018Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Green Gram (Moong)Green (Whole) ₹ 4,700 ₹ 4,700 ₹ 4,700 13 March 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Chili RedOther ₹ 778 ₹ 600 ₹ 450 29 August 2017Chili Red Price Trend
Gur(Jaggery)Other ₹ 3,506 ₹ 3,430 ₹ 3,416 09 June 2017Gur(Jaggery) Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 6,800 ₹ 6,800 ₹ 6,800 07 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
Green Grams (Moong)Green (Whole) ₹ 8,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 30 December 2014Green Grams (Moong) Price Trend
GingerOther ₹ 6,500 ₹ 5,500 ₹ 5,000 26 August 2014Ginger Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.