నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Madhya Pradesh State, Hoshangabad District, Itarsi Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Arhar Dal(Tur) ₹ 6,571 ₹ 6,180 ₹ 4,915 27 January 2023Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) ₹ 4,571 ₹ 4,310 ₹ 3,500 27 January 2023Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Black Gram (Whole) ₹ 2,800 ₹ 2,800 ₹ 2,800 27 January 2023Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Green Gram (Moong)(Whole)Other ₹ 8,151 ₹ 7,755 ₹ 6,300 27 January 2023Green Gram (Moong)(Whole) Price Trend
Lentil (Masur)(Whole)Other ₹ 5,015 ₹ 5,015 ₹ 4,425 27 January 2023Lentil (Masur)(Whole) Price Trend
MaizeOther ₹ 2,030 ₹ 1,978 ₹ 1,951 27 January 2023Maize Price Trend
MustardMustard ₹ 4,852 ₹ 4,852 ₹ 4,640 27 January 2023Mustard Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Common ₹ 4,305 ₹ 4,270 ₹ 3,480 27 January 2023Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
SoyabeanYellow ₹ 5,301 ₹ 4,753 ₹ 3,875 27 January 2023Soyabean Price Trend
WheatMill Quality ₹ 3,000 ₹ 2,776 ₹ 2,490 27 January 2023Wheat Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 600 13 January 2023Brinjal Price Trend
CabbageCabbage ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 13 January 2023Cabbage Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 13 January 2023Capsicum Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 13 January 2023Cauliflower Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 1,900 13 January 2023Coriander(Leaves) Price Trend
Ginger(Green)Other ₹ 4,500 ₹ 4,400 ₹ 4,300 13 January 2023Ginger(Green) Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 13 January 2023Green Chilli Price Trend
OnionOther ₹ 1,600 ₹ 1,300 ₹ 500 13 January 2023Onion Price Trend
Peas WetOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 1,900 13 January 2023Peas Wet Price Trend
PotatoPotato ₹ 1,100 ₹ 1,000 ₹ 900 13 January 2023Potato Price Trend
TomatoTomato ₹ 600 ₹ 600 ₹ 600 13 January 2023Tomato Price Trend
Jowar(Sorghum)Other ₹ 2,300 ₹ 2,300 ₹ 2,300 31 December 2022Jowar(Sorghum) Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 03 December 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Methi(Leaves)Methi ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 03 December 2022Methi(Leaves) Price Trend
Corriander seedOther ₹ 10,805 ₹ 10,805 ₹ 10,805 25 November 2022Corriander seed Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 30 September 2022Bottle gourd Price Trend
PumpkinPumpkin ₹ 800 ₹ 800 ₹ 800 30 September 2022Pumpkin Price Trend
Sponge gourdSponge gourd ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 30 September 2022Sponge gourd Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 08 September 2022Bitter gourd Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 03 September 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
LemonLemon ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 25 August 2022Lemon Price Trend
Little gourd (Kundru)Little gourd (Kundru) ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 15 June 2022Little gourd (Kundru) Price Trend
BananaOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 13 June 2022Banana Price Trend
Water MelonOther ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 06 June 2022Water Melon Price Trend
LinseedOther ₹ 5,715 ₹ 5,715 ₹ 5,400 27 May 2022Linseed Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 25 May 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
Indian Beans (Seam)Indian Beans (Seam) ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 18 May 2022Indian Beans (Seam) Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 800 ₹ 800 ₹ 800 18 May 2022Jack Fruit Price Trend
SpinachSpinach ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 18 May 2022Spinach Price Trend
TindaTinda ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,500 28 April 2022Tinda Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 1,300 ₹ 1,300 ₹ 1,300 19 April 2022Beetroot Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 19 April 2022Carrot Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other ₹ 8,400 ₹ 8,400 ₹ 8,400 15 February 2022Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)Other ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 30 December 2021Bajra(Pearl Millet/Cumbu) Price Trend
RaddishRaddish ₹ 700 ₹ 700 ₹ 700 24 November 2021Raddish Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Desi ₹ 3,950 ₹ 3,605 ₹ 3,000 05 October 2021Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
PapayaPapaya ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 900 04 August 2021Papaya Price Trend
GuarGwar ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,100 27 July 2021Guar Price Trend
Pointed gourd (Parval)Pointed gourd (Parval) ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 09 July 2021Pointed gourd (Parval) Price Trend
BrinjalArkasheela Mattigulla ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 140 29 June 2021Brinjal Price Trend
Onion1st Sort ₹ 2,100 ₹ 1,800 ₹ 1,200 29 June 2021Onion Price Trend
PotatoOther ₹ 1,200 ₹ 1,100 ₹ 1,100 29 June 2021Potato Price Trend
TomatoDeshi ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 29 June 2021Tomato Price Trend
PumpkinOther ₹ 600 ₹ 500 ₹ 500 28 June 2021Pumpkin Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 04 June 2021Bitter gourd Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 1,800 ₹ 1,700 ₹ 1,600 04 June 2021Ginger(Green) Price Trend
MustardOther ₹ 5,915 ₹ 5,826 ₹ 5,702 04 June 2021Mustard Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 09 April 2021Sponge gourd Price Trend
GarlicOther ₹ 4,000 ₹ 3,900 ₹ 3,900 24 March 2021Garlic Price Trend
CauliflowerOther ₹ 700 ₹ 600 ₹ 500 23 February 2021Cauliflower Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 3,105 ₹ 2,625 ₹ 1,850 23 February 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Arhar Dal(Tur) ₹ 3,376 ₹ 3,351 ₹ 2,701 05 July 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,451 ₹ 4,400 ₹ 3,900 25 June 2018Green Gram (Moong) Price Trend
Paddy(Dhan)Common ₹ 2,550 ₹ 2,485 ₹ 2,460 08 June 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 3,000 ₹ 2,950 ₹ 2,250 27 October 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Basumathi ₹ 3,036 ₹ 2,960 ₹ 2,880 06 March 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 5,611 ₹ 5,501 ₹ 1,500 05 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend


Commodity Markets in Hoshangabad District

Babai

Banapura

Bankhedi

Hoshangabad

Pipariya

SemriharchandFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.