నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Kerala State, Alappuzha District, Cherthala Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AshgourdOther ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,450 24 September 2022Ashgourd Price Trend
Banana - GreenBanana - Green ₹ 5,600 ₹ 5,500 ₹ 5,400 24 September 2022Banana - Green Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 6,600 ₹ 6,500 ₹ 6,400 03 September 2022Green Chilli Price Trend
AmaranthusOther ₹ 1,600 ₹ 1,550 ₹ 1,500 13 August 2022Amaranthus Price Trend
BeetrootOther ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 30 July 2022Beetroot Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,500 27 June 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
CabbageCabbage ₹ 6,950 ₹ 6,900 ₹ 6,800 27 June 2022Cabbage Price Trend
CarrotCarrot ₹ 5,600 ₹ 5,550 ₹ 5,500 27 June 2022Carrot Price Trend
DrumstickDrumstick ₹ 6,150 ₹ 6,100 ₹ 6,000 27 June 2022Drumstick Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,350 ₹ 1,300 ₹ 1,200 27 June 2022Pumpkin Price Trend
SnakeguardOther ₹ 3,500 ₹ 3,450 ₹ 3,400 27 June 2022Snakeguard Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 4,600 ₹ 4,550 ₹ 4,500 14 June 2022Bitter gourd Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 4,000 ₹ 3,900 ₹ 3,800 08 June 2022Cauliflower Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 29 May 2022Bottle gourd Price Trend
AppleOther ₹ 21,200 ₹ 21,100 ₹ 21,000 19 May 2022Apple Price Trend
TomatoOther ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 09 February 2022Tomato Price Trend
Snake gourdOther ₹ 3,000 ₹ 2,900 ₹ 2,800 01 February 2022Snake gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 6,150 ₹ 6,100 ₹ 6,000 23 January 2022Brinjal Price Trend
ColacasiaOther ₹ 5,300 ₹ 5,250 ₹ 5,200 25 November 2021Colacasia Price Trend
OnionBig ₹ 3,150 ₹ 3,100 ₹ 3,000 25 November 2021Onion Price Trend
OnionSmall ₹ 4,300 ₹ 4,250 ₹ 4,200 25 November 2021Onion Price Trend
PineappleOther ₹ 3,900 ₹ 3,850 ₹ 3,800 25 November 2021Pineapple Price Trend
Field PeaField Pea ₹ 4,600 ₹ 4,550 ₹ 4,500 13 November 2021Field Pea Price Trend
LemonOther ₹ 4,650 ₹ 4,600 ₹ 4,500 13 November 2021Lemon Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 2,600 ₹ 2,500 ₹ 2,400 05 November 2021Cucumbar(Kheera) Price Trend
PotatoChips ₹ 2,400 ₹ 2,350 ₹ 2,300 29 October 2021Potato Price Trend
TapiocaOther ₹ 950 ₹ 900 ₹ 850 29 October 2021Tapioca Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Mango - Raw-Ripe ₹ 6,450 ₹ 6,400 ₹ 6,350 16 September 2021Mango (Raw-Ripe) Price Trend
Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) ₹ 2,600 ₹ 2,550 ₹ 2,500 18 August 2021Cowpea(Veg) Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 5,500 ₹ 5,450 ₹ 5,400 18 August 2021Ginger(Green) Price Trend
Little gourd (Kundru)Other ₹ 3,300 ₹ 3,250 ₹ 3,200 18 August 2021Little gourd (Kundru) Price Trend
French Beans (Frasbean)Other ₹ 4,150 ₹ 4,100 ₹ 4,000 17 August 2021French Beans (Frasbean) Price Trend
Yam (Ratalu)Other ₹ 2,400 ₹ 2,350 ₹ 2,300 18 March 2021Yam (Ratalu) Price Trend
BrinjalRound ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 10 March 2021Brinjal Price Trend
Field PeaOther ₹ 3,600 ₹ 3,550 ₹ 3,500 17 February 2021Field Pea Price Trend
GarlicOther ₹ 17,650 ₹ 17,600 ₹ 17,500 17 February 2021Garlic Price Trend
Mango (Raw-Ripe)Other ₹ 4,600 ₹ 4,550 ₹ 4,500 17 February 2021Mango (Raw-Ripe) Price Trend
GrapesBlack ₹ 15,150 ₹ 15,100 ₹ 15,000 25 January 2021Grapes Price Trend
GrapesWhite ₹ 12,150 ₹ 12,100 ₹ 12,000 25 January 2021Grapes Price Trend
CarrotOther ₹ 3,300 ₹ 3,250 ₹ 3,200 16 January 2021Carrot Price Trend
Water MelonWater Melon ₹ 900 ₹ 850 ₹ 800 19 December 2020Water Melon Price Trend
OnionOther ₹ 4,100 ₹ 4,050 ₹ 4,000 03 December 2020Onion Price Trend
WheatOther ₹ 3,100 ₹ 3,050 ₹ 3,000 30 November 2020Wheat Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 5,600 ₹ 5,550 ₹ 5,500 18 November 2020Capsicum Price Trend
PotatoOther ₹ 3,800 ₹ 3,750 ₹ 3,700 03 November 2020Potato Price Trend
BananaPoovan ₹ 4,650 ₹ 4,600 ₹ 4,500 27 October 2020Banana Price Trend
BananaRobusta ₹ 1,600 ₹ 1,550 ₹ 1,500 27 October 2020Banana Price Trend
PotatoLocal ₹ 2,900 ₹ 2,850 ₹ 2,800 19 October 2020Potato Price Trend
BananaPalayamthodan ₹ 2,350 ₹ 2,300 ₹ 2,200 09 October 2020Banana Price Trend
Coconut OilOther ₹ 21,200 ₹ 21,100 ₹ 21,000 19 June 2020Coconut Oil Price Trend
Ridgeguard(Tori)Other ₹ 3,500 ₹ 3,450 ₹ 3,400 09 March 2020Ridgeguard(Tori) Price Trend
Banana - GreenOther ₹ 2,600 ₹ 2,550 ₹ 2,500 09 February 2020Banana - Green Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 1,850 ₹ 1,800 ₹ 1,700 23 January 2020Cucumbar(Kheera) Price Trend
Leafy VegetableLeafy Vegetables ₹ 3,500 ₹ 3,450 ₹ 3,400 26 November 2019Leafy Vegetable Price Trend
Gingelly OilOther ₹ 7,600 ₹ 7,550 ₹ 7,500 03 September 2019Gingelly Oil Price Trend
Round gourdOther ₹ 3,800 ₹ 3,750 ₹ 3,700 13 April 2019Round gourd Price Trend
Dry ChilliesOther ₹ 8,150 ₹ 8,100 ₹ 8,000 05 April 2019Dry Chillies Price Trend
CabbageOther ₹ 2,600 ₹ 2,550 ₹ 2,500 25 March 2019Cabbage Price Trend
BrinjalOther ₹ 2,400 ₹ 2,350 ₹ 2,300 18 September 2018Brinjal Price Trend
GroundnutOther ₹ 7,400 ₹ 7,350 ₹ 7,300 14 November 2017Groundnut Price Trend
Pine ApplePine Apple ₹ 2,750 ₹ 2,700 ₹ 2,650 25 October 2017Pine Apple Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 3,600 ₹ 3,550 ₹ 3,500 12 October 2017Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Ginger(Green)Other ₹ 3,650 ₹ 3,600 ₹ 3,550 30 August 2017Ginger(Green) Price Trend
MustardOther ₹ 5,350 ₹ 5,300 ₹ 5,200 03 August 2017Mustard Price Trend
GrapesGreen ₹ 6,900 ₹ 6,800 ₹ 6,700 13 March 2017Grapes Price Trend
RiceIR-8 ₹ 2,450 ₹ 2,400 ₹ 2,350 13 March 2017Rice Price Trend
RiceJaya ₹ 3,500 ₹ 3,400 ₹ 3,350 13 March 2017Rice Price Trend
RiceOther ₹ 3,750 ₹ 3,700 ₹ 3,650 13 March 2017Rice Price Trend
Green ChilliOther ₹ 2,500 ₹ 2,450 ₹ 2,400 10 March 2017Green Chilli Price Trend
RiceBasmati Paddy ₹ 9,900 ₹ 9,850 ₹ 9,800 06 March 2017Rice Price Trend
SugarOther ₹ 3,850 ₹ 3,800 ₹ 3,750 20 September 2016Sugar Price Trend
Mint(Pudina)Mint(Pudina) ₹ 3,950 ₹ 3,900 ₹ 3,800 07 September 2016Mint(Pudina) Price Trend
Cowpea(Veg)Other ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 11 June 2016Cowpea(Veg) Price Trend
Green Grams (Moong)Green (Whole) ₹ 8,900 ₹ 8,800 ₹ 8,750 09 February 2015Green Grams (Moong) Price Trend
Green Grams (Moong)Other ₹ 9,400 ₹ 9,200 ₹ 9,000 21 August 2014Green Grams (Moong) Price Trend
Mint(Pudina)Other ₹ 3,750 ₹ 3,500 ₹ 3,000 18 August 2014Mint(Pudina) Price Trend
GingerOther ₹ 9,000 ₹ 8,800 ₹ 8,500 10 July 2014Ginger Price Trend
Green Grams (Moong)Hybrid ₹ 8,800 ₹ 8,500 ₹ 8,350 10 July 2014Green Grams (Moong) Price Trend
SugarMedium ₹ 3,500 ₹ 3,350 ₹ 3,150 10 July 2014Sugar Price Trend
Onion GreenOther ₹ 2,500 ₹ 2,350 ₹ 2,200 28 June 2014Onion Green Price Trend


Commodity Markets in Alappuzha District

Alappuzha

Aroor

Chengannur

Harippad

Kayamkulam

Madhavapuram

MannarFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.