నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Himachal Pradesh State, Kangra District, Kangra(Baijnath) Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
AppleApple ₹ 9,000 ₹ 6,000 ₹ 4,000 12 August 2022Apple Price Trend
BananaBanana - Ripe ₹ 3,200 ₹ 3,000 ₹ 3,000 12 August 2022Banana Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Bhindi ₹ 3,000 ₹ 2,700 ₹ 2,400 12 August 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdBitter Gourd ₹ 3,800 ₹ 3,500 ₹ 3,000 12 August 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdBottle Gourd ₹ 4,000 ₹ 2,500 ₹ 2,000 12 August 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalBrinjal ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,000 12 August 2022Brinjal Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 8,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 12 August 2022Capsicum Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 4,000 12 August 2022Cauliflower Price Trend
ColacasiaColacasia ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,000 12 August 2022Colacasia Price Trend
Green ChilliGreen Chilly ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,500 12 August 2022Green Chilli Price Trend
OnionOnion ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 12 August 2022Onion Price Trend
PotatoPotato ₹ 2,700 ₹ 2,500 ₹ 2,000 12 August 2022Potato Price Trend
RaddishOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 12 August 2022Raddish Price Trend
TomatoTomato ₹ 5,000 ₹ 2,500 ₹ 2,500 12 August 2022Tomato Price Trend
CabbageCabbage ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 4,000 10 August 2022Cabbage Price Trend
Cucumbar(Kheera)Cucumbar ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,000 10 August 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
French Beans (Frasbean)French Beans (Frasbean) ₹ 7,500 ₹ 7,000 ₹ 7,000 10 August 2022French Beans (Frasbean) Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 9,000 ₹ 8,000 ₹ 7,000 10 August 2022Ginger(Green) Price Trend
LemonLemon ₹ 9,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 10 August 2022Lemon Price Trend
PumpkinOther ₹ 2,600 ₹ 2,600 ₹ 2,000 10 August 2022Pumpkin Price Trend
PapayaOther ₹ 4,500 ₹ 4,200 ₹ 4,000 08 August 2022Papaya Price Trend
MangoChausa ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 6,000 03 August 2022Mango Price Trend
Peas WetOther ₹ 20,000 ₹ 15,000 ₹ 15,000 03 August 2022Peas Wet Price Trend
CarrotCarrot ₹ 3,500 ₹ 3,500 ₹ 3,000 02 August 2022Carrot Price Trend
Coriander(Leaves)Coriander ₹ 20,000 ₹ 20,000 ₹ 20,000 02 August 2022Coriander(Leaves) Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 01 August 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
MangoDusheri ₹ 6,000 ₹ 6,000 21 July 2022Mango Price Trend
Water MelonOther ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,200 16 July 2022Water Melon Price Trend
GuavaGuava ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 6,500 08 July 2022Guava Price Trend
PomegranateOther ₹ 15,000 ₹ 15,000 ₹ 12,000 08 July 2022Pomegranate Price Trend
SpinachOther ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 08 July 2022Spinach Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Karbhuja ₹ 2,500 ₹ 2,400 ₹ 2,300 27 June 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
MangoSafeda ₹ 11,000 ₹ 11,000 ₹ 11,000 27 June 2022Mango Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 4,000 27 June 2022Sponge gourd Price Trend
GrapesGreen ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 07 June 2022Grapes Price Trend
PineappleOther ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 27 May 2022Pineapple Price Trend
TindaOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 23 May 2022Tinda Price Trend
GrapesBlack ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 07 March 2022Grapes Price Trend
Indian Colza(Sarson)Indian Colza(Sarson) ₹ 1,800 ₹ 1,800 ₹ 1,700 07 March 2022Indian Colza(Sarson) Price Trend
KinnowKinnow ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 07 March 2022Kinnow Price Trend
TurnipOther ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,400 07 March 2022Turnip Price Trend
OrangeMedium ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 02 March 2022Orange Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 5,000 ₹ 4,000 ₹ 3,500 28 February 2022Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,000 25 February 2022Chikoos(Sapota) Price Trend
AppleAmerican ₹ 12,000 ₹ 12,000 ₹ 12,000 01 January 2022Apple Price Trend
GuavaOther ₹ 6,000 ₹ 5,500 ₹ 5,500 30 December 2021Guava Price Trend
AppleDelicious ₹ 9,000 ₹ 9,000 ₹ 8,000 06 April 2020Apple Price Trend
CauliflowerLocal ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 4,000 30 September 2019Cauliflower Price Trend
AppleKasmir/Shimla - II ₹ 6,500 ₹ 6,500 ₹ 6,500 22 February 2019Apple Price Trend
BananaAmruthapani ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,500 13 February 2019Banana Price Trend
GrapesAnnabesahai ₹ 8,000 ₹ 8,000 ₹ 8,000 13 February 2019Grapes Price Trend
Onion1st Sort ₹ 1,200 ₹ 1,200 ₹ 1,100 13 February 2019Onion Price Trend
PotatoBadshah ₹ 800 ₹ 700 ₹ 600 13 February 2019Potato Price Trend
TomatoLocal ₹ 2,500 ₹ 2,400 ₹ 2,200 13 February 2019Tomato Price Trend
TomatoHybrid ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,000 06 February 2019Tomato Price Trend
PotatoDesi ₹ 800 ₹ 600 ₹ 600 08 January 2019Potato Price Trend
BrinjalArkasheela Mattigulla ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 11 December 2018Brinjal Price Trend
OrangeDarjeeling ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 30 November 2018Orange Price Trend
TomatoOther ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,100 29 November 2018Tomato Price Trend
Potato(Red Nanital) ₹ 2,000 ₹ 1,500 ₹ 1,000 23 November 2018Potato Price Trend
AppleGolden ₹ 4,500 ₹ 3,500 ₹ 3,000 25 October 2018Apple Price Trend
PotatoJyoti ₹ 1,400 ₹ 1,350 ₹ 1,300 17 October 2018Potato Price Trend
Pear(Marasebu)Other ₹ 6,000 09 August 2018Pear(Marasebu) Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.