నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Haryana State, Faridabad District, Ballabhgarh Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Bhindi(Ladies Finger)Other ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,200 14 August 2022Bhindi(Ladies Finger) Price Trend
Bitter gourdOther ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 14 August 2022Bitter gourd Price Trend
Bottle gourdOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 14 August 2022Bottle gourd Price Trend
BrinjalOther ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 14 August 2022Brinjal Price Trend
CabbageOther ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 14 August 2022Cabbage Price Trend
CauliflowerOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 14 August 2022Cauliflower Price Trend
ColacasiaOther ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 14 August 2022Colacasia Price Trend
Cucumbar(Kheera)Other ₹ 2,000 ₹ 1,800 ₹ 1,600 14 August 2022Cucumbar(Kheera) Price Trend
Green ChilliOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 14 August 2022Green Chilli Price Trend
OnionOther ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 14 August 2022Onion Price Trend
PotatoOther ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,200 14 August 2022Potato Price Trend
TomatoOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 14 August 2022Tomato Price Trend
CapsicumCapsicum ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 12 August 2022Capsicum Price Trend
GuavaOther ₹ 1,600 ₹ 1,400 ₹ 1,200 10 August 2022Guava Price Trend
TindaOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 10 August 2022Tinda Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 3,500 ₹ 3,300 ₹ 3,000 09 August 2022Ginger(Dry) Price Trend
RaddishOther ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 09 August 2022Raddish Price Trend
PumpkinOther ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,200 08 August 2022Pumpkin Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Mousambi ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 21 July 2022Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
Dry FodderOther ₹ 1,000 ₹ 950 ₹ 900 20 July 2022Dry Fodder Price Trend
GarlicOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 20 July 2022Garlic Price Trend
Green FodderOther ₹ 185 ₹ 180 ₹ 175 20 July 2022Green Fodder Price Trend
Jack FruitJack Fruit ₹ 1,600 ₹ 1,400 ₹ 1,200 20 July 2022Jack Fruit Price Trend
LemonOther ₹ 2,200 ₹ 2,100 ₹ 2,000 11 July 2022Lemon Price Trend
MangoOther ₹ 2,500 ₹ 2,000 ₹ 1,500 27 June 2022Mango Price Trend
Water MelonOther ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 22 June 2022Water Melon Price Trend
Karbuja(Musk Melon)Other ₹ 1,000 ₹ 900 ₹ 800 18 June 2022Karbuja(Musk Melon) Price Trend
BananaOther ₹ 2,500 ₹ 2,200 ₹ 2,000 05 May 2022Banana Price Trend
Long Melon(Kakri)Long Melon (Kakri) ₹ 800 ₹ 600 ₹ 500 04 May 2022Long Melon(Kakri) Price Trend
WheatOther ₹ 2,015 ₹ 2,015 ₹ 2,015 16 April 2022Wheat Price Trend
CarrotOther ₹ 800 ₹ 600 ₹ 500 07 March 2022Carrot Price Trend
GrapesOther ₹ 7,000 ₹ 6,000 ₹ 5,000 26 February 2022Grapes Price Trend
Peas WetOther ₹ 2,200 ₹ 2,000 ₹ 1,800 26 February 2022Peas Wet Price Trend
BeetrootBeetroot ₹ 1,300 ₹ 1,200 ₹ 1,000 14 February 2022Beetroot Price Trend
AppleOther ₹ 9,000 ₹ 8,000 ₹ 7,000 21 January 2022Apple Price Trend
Sweet PotatoOther ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 13 January 2022Sweet Potato Price Trend
Onion GreenOnion Green ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 07 January 2022Onion Green Price Trend
SpinachOther ₹ 1,500 ₹ 1,000 ₹ 800 07 January 2022Spinach Price Trend
Paddy(Dhan)(Basmati)1121 ₹ 3,641 ₹ 3,521 ₹ 3,431 25 December 2021Paddy(Dhan)(Basmati) Price Trend
PomegranateOther ₹ 5,000 ₹ 4,500 ₹ 4,000 10 October 2021Pomegranate Price Trend
Chikoos(Sapota)Other ₹ 4,000 ₹ 3,500 ₹ 3,000 18 May 2021Chikoos(Sapota) Price Trend
Ginger(Green)Green Ginger ₹ 2,400 ₹ 2,300 ₹ 2,200 27 March 2021Ginger(Green) Price Trend
PapayaOther ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 27 March 2021Papaya Price Trend
PapayaPapaya ₹ 1,600 ₹ 1,500 ₹ 1,400 15 March 2021Papaya Price Trend
OrangeOther ₹ 3,500 ₹ 3,200 ₹ 3,000 21 November 2020Orange Price Trend
GuarGwar ₹ 1,700 ₹ 1,600 ₹ 1,500 30 May 2019Guar Price Trend
PineappleOther ₹ 2,800 ₹ 2,600 ₹ 2,500 30 May 2019Pineapple Price Trend
Ridgeguard(Tori)Other ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 800 29 May 2019Ridgeguard(Tori) Price Trend
Dry FodderDry Fodder ₹ 650 ₹ 600 ₹ 520 20 May 2019Dry Fodder Price Trend
Round gourdOther ₹ 1,900 ₹ 1,700 ₹ 1,500 18 May 2019Round gourd Price Trend
AlsandikaiAlsandikai ₹ 800 ₹ 700 ₹ 650 16 May 2019Alsandikai Price Trend
Cluster beansCluster Beans ₹ 2,500 ₹ 2,300 ₹ 2,100 14 May 2019Cluster beans Price Trend
Pointed gourd (Parval)Other ₹ 3,400 ₹ 3,200 ₹ 3,000 14 May 2019Pointed gourd (Parval) Price Trend
Sponge gourdOther ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 10 May 2019Sponge gourd Price Trend
MustardOther ₹ 4,200 ₹ 4,200 ₹ 4,200 18 April 2019Mustard Price Trend
AppleSimla ₹ 6,000 ₹ 5,500 ₹ 5,000 24 March 2019Apple Price Trend
Mousambi(Sweet Lime)Other ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 20 March 2019Mousambi(Sweet Lime) Price Trend
Potato(Red Nanital) ₹ 900 ₹ 700 ₹ 500 21 February 2019Potato Price Trend
KinnowKinnow ₹ 2,100 ₹ 2,000 ₹ 1,800 23 January 2019Kinnow Price Trend
Ber(Zizyphus/Borehannu)Ber(Zizyphus) ₹ 1,500 ₹ 1,400 ₹ 1,200 07 December 2018Ber(Zizyphus/Borehannu) Price Trend
CarrotCarrot ₹ 1,200 ₹ 1,000 ₹ 800 15 November 2018Carrot Price Trend
CauliflowerCauliflower ₹ 600 ₹ 500 ₹ 400 15 November 2018Cauliflower Price Trend
OnionOnion ₹ 1,400 ₹ 1,200 ₹ 1,000 15 November 2018Onion Price Trend
PotatoPotato ₹ 1,600 ₹ 1,200 ₹ 1,000 15 November 2018Potato Price Trend
TomatoTomato ₹ 1,800 ₹ 1,600 ₹ 1,400 15 November 2018Tomato Price Trend
Pine AppleOther ₹ 3,200 ₹ 3,100 ₹ 3,000 07 August 2018Pine Apple Price Trend
Jamun(Narale Hannu)Jamun ₹ 1,500 ₹ 1,200 ₹ 1,000 23 June 2018Jamun(Narale Hannu) Price Trend
Banana - GreenBanana - Green ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 14 June 2018Banana - Green Price Trend
MaizeOther ₹ 900 ₹ 750 ₹ 600 08 September 2016Maize Price Trend
Chilly CapsicumOther ₹ 2,000 ₹ 1,700 ₹ 1,500 08 March 2016Chilly Capsicum Price Trend
GingerOther ₹ 4,800 ₹ 4,500 ₹ 4,000 09 December 2015Ginger Price Trend


Commodity Markets in Faridabad District

Faridabad

Hassanpur

Hodal

New Grain Market , Faridabad

PalwalFarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.