నా పంట డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ యాప్ తో సమగ్ర వ్యవసాయ సమాచారాన్ని సమర్ధవంతంగా తెలుసుకోండి

We're 10x faster on యాప్

INSTALL యాప్

Chattisgarh State, Surguja District, Ambikapur Market Commodity Prices

Commodity Variety Maximum Price Average Price Minimum Price Last Updated On Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy Coarse ₹ 1,061 ₹ 1,061 ₹ 1,061 10 August 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Kodo Millet(Varagu)Other ₹ 2,050 ₹ 2,050 ₹ 2,050 06 August 2022Kodo Millet(Varagu) Price Trend
MahuaOther ₹ 2,450 ₹ 2,450 ₹ 2,450 05 August 2022Mahua Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy fine ₹ 1,965 ₹ 1,965 ₹ 1,965 30 July 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
WheatLocal ₹ 2,020 ₹ 2,020 ₹ 2,020 29 July 2022Wheat Price Trend
MaizeLocal ₹ 1,875 ₹ 1,875 ₹ 1,875 18 July 2022Maize Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Fine ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 08 July 2022Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Other ₹ 4,200 ₹ 4,200 ₹ 4,200 28 June 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
SugarcaneOther ₹ 300 ₹ 300 ₹ 300 19 May 2022Sugarcane Price Trend
Bengal Gram(Gram)(Whole)Desi (Whole) ₹ 4,275 ₹ 4,275 ₹ 4,275 18 January 2022Bengal Gram(Gram)(Whole) Price Trend
Lak(Teora)Lak (Whole) ₹ 2,500 ₹ 2,500 ₹ 2,500 17 January 2022Lak(Teora) Price Trend
GroundnutOther ₹ 5,600 ₹ 5,600 ₹ 5,600 24 December 2021Groundnut Price Trend
LinseedLinseed ₹ 5,600 ₹ 5,600 ₹ 5,600 14 December 2021Linseed Price Trend
TobaccoChewing ₹ 8,000 ₹ 4,000 ₹ 3,300 30 October 2021Tobacco Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Paddy ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 22 September 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
MustardOther ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 21 August 2021Mustard Price Trend
LinseedOther ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 28 June 2021Linseed Price Trend
MaizeOther ₹ 1,400 ₹ 1,400 ₹ 1,400 20 March 2021Maize Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 64 ₹ 1,890 ₹ 1,890 ₹ 1,890 06 March 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)I.R. 36 ₹ 1,870 ₹ 1,870 ₹ 1,870 25 February 2021Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Niger Seed (Ramtil)Niger Seed ₹ 5,400 ₹ 5,400 ₹ 5,400 28 November 2020Niger Seed (Ramtil) Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Common ₹ 1,440 ₹ 1,440 ₹ 1,430 21 September 2020Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
TobaccoOther ₹ 5,100 ₹ 5,100 ₹ 5,100 21 September 2020Tobacco Price Trend
Mahua Seed(Hippe seed)Other ₹ 2,300 ₹ 2,300 ₹ 2,300 11 August 2020Mahua Seed(Hippe seed) Price Trend
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other ₹ 5,000 ₹ 5,000 ₹ 5,000 07 December 2019Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) Price Trend
MustardYellow (Black) ₹ 3,300 ₹ 3,300 ₹ 3,300 20 November 2019Mustard Price Trend
Lak(Teora)Other ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 06 July 2019Lak(Teora) Price Trend
BeansOther ₹ 3,000 ₹ 3,000 ₹ 3,000 17 May 2019Beans Price Trend
Corriander seedOther ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 08 April 2019Corriander seed Price Trend
Niger Seed (Ramtil)Other ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 08 April 2019Niger Seed (Ramtil) Price Trend
WheatOther ₹ 1,740 ₹ 1,740 ₹ 1,740 30 March 2019Wheat Price Trend
Paddy(Dhan)(Common)Other ₹ 1,500 ₹ 1,500 ₹ 1,500 14 March 2019Paddy(Dhan)(Common) Price Trend
Dry ChilliesOther ₹ 4,500 ₹ 4,000 ₹ 2,900 12 March 2019Dry Chillies Price Trend
TurmericTurmeric Stick ₹ 6,857 ₹ 6,857 ₹ 6,857 11 March 2019Turmeric Price Trend
JuteOther ₹ 5,200 ₹ 5,200 ₹ 5,200 19 February 2019Jute Price Trend
Black Gram (Urd Beans)(Whole)Other ₹ 6,000 ₹ 6,000 ₹ 6,000 13 February 2019Black Gram (Urd Beans)(Whole) Price Trend
Kulthi(Horse Gram)Other ₹ 4,001 ₹ 4,001 ₹ 4,001 14 January 2019Kulthi(Horse Gram) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy ₹ 1,775 ₹ 1,775 ₹ 1,775 24 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Paddy(Dhan)Common ₹ 1,750 ₹ 1,750 ₹ 1,750 22 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)(Whole)Other ₹ 7,910 ₹ 7,910 ₹ 7,910 20 December 2018Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) Price Trend
Paddy(Dhan)Fine ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 19 December 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Barley (Jau)Local ₹ 1,415 ₹ 1,415 ₹ 1,415 10 July 2018Barley (Jau) Price Trend
Paddy(Dhan)Other ₹ 1,450 ₹ 1,450 ₹ 1,450 12 June 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Arhar (Tur/Red Gram)Other ₹ 4,500 ₹ 4,500 ₹ 4,500 19 March 2018Arhar (Tur/Red Gram) Price Trend
Paddy(Dhan)I.R. 36 ₹ 1,600 ₹ 1,600 ₹ 1,600 19 January 2018Paddy(Dhan) Price Trend
Black Gram (Urd Beans)Other ₹ 3,080 ₹ 3,080 ₹ 3,080 05 December 2017Black Gram (Urd Beans) Price Trend
Bengal Gram(Gram)Desi (Whole) ₹ 4,000 ₹ 4,000 ₹ 4,000 28 November 2017Bengal Gram(Gram) Price Trend
Paddy(Dhan)Paddy fine ₹ 2,700 ₹ 2,600 ₹ 2,600 21 September 2017Paddy(Dhan) Price Trend
Barley (Jau)Other ₹ 1,300 ₹ 1,300 ₹ 1,300 11 July 2017Barley (Jau) Price Trend
Green Gram (Moong)Other ₹ 4,200 ₹ 4,200 ₹ 4,200 11 July 2017Green Gram (Moong) Price Trend
Ginger(Dry)Other ₹ 1,300 ₹ 1,300 ₹ 1,300 23 June 2017Ginger(Dry) Price Trend
Same/SaviOther ₹ 2,200 ₹ 2,200 ₹ 2,200 25 May 2017Same/Savi Price Trend
Tamarind FruitOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 16 May 2016Tamarind Fruit Price Trend
TurmericOther ₹ 7,000 ₹ 7,000 ₹ 7,000 31 March 2016Turmeric Price Trend
GingerOther ₹ 2,000 ₹ 2,000 ₹ 2,000 19 December 2015Ginger Price Trend
Tamarind FruitTamarind Fruit ₹ 1,000 ₹ 1,000 ₹ 1,000 30 July 2014Tamarind Fruit Price Trend
GingerDry ₹ 2,800 ₹ 2,400 ₹ 2,200 24 March 2014Ginger Price Trend
TurmericTurmeric ₹ 3,200 ₹ 3,200 ₹ 3,200 10 February 2014Turmeric Price Trend
FarmGreen Agritech India Private Limited,

నాపంట అనేది ఒక భారతీయ డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం. ఇది భారతీయ రైతులకు వ్యవసాయ ఫైనాన్స్, రుణం, పంట బీమా, మరియు వరి, పత్తి మరియు మిర్చి వంటి 120 పైగా పంటలకు వ్యక్తిగత ఆగ్రో అడ్వైజరీ, పంట బీమా, అదేవిధంగా కోల్డ్ స్టోరేజీ, విత్తనాలు, పెస్ట్ డీలర్లు మరియు బేయర్ వంటి వివిధ పెస్టిసైడ్ కంపెనీల ఉత్పత్తులు మరియు వాటి సమాచారం, భారతదేశంలోని సేంద్రియ రైతులకు నాణ్యమైన బయో ఉత్పత్తుల సమాచారం అందించడానికి దోహదపడే ఒక డిజిటల్ అగ్రికల్చర్ ఫ్లాట్ ఫారం.