Find Soil Testing Laboratory

Soil Testing Laboratories in Bhuinj, Maharashtra

Serial NoLab Name Lab TypeGovt FundingEmail idMobile
1Kisanveer co.sugar fact.Bhuinj,WaiCo-Op. .kisansugar@yahoo.com 02167-285240
2kisanveer satara sahakari sakhar karkhanakisanveer satara sakhar karkhana kisanveer satara sakhar karkhanakisansugar@yahoo.com 8600110005
3kisanveer satara sahakari sakhar karkhana ltd bhuinjkisanveer satara karkhana kisanveer satara karkhanakisansugar@yahoo.com 8600110005