Find Soil Testing Laboratory

Soil Testing Laboratories in Tondapur, Maharashtra

Serial NoLab Name Lab TypeGovt FundingEmail idMobile
1KVK Tondapur.Krishi Vigyan Kendra .kvkhingoli@gmail.com 2455291193
2Soil Testing Laboratory KVK TondapurKrishi Vigyan Kendra ICARkvkhingoli@gmail.com 9765390976