Find Fertilizer Dealers

Fertilizer Dealers in Lachhmangarh, Rajasthan

Serial NoDealer nameAddress
1AGARWAL AGENCIESGOVINDGARH / GOVINDGARH
2AGARWAL KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
3AGERWAL KHAD BEEJ BHANDARMUBARIKPUR / MUBARIKPUR
4AGERWAL KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
5AGERWAL KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEV / BARODA MEV
6ALWAR PHAL SABJI KRAY VIKRAY SAH.SAMITI LTD.KARIRIYA / KARIRIYA
7APNI BACHAT GHAR YOJNA MAHILA SAH. SMAITI LTD.HARSANA / HARSANA
8ARMAN KHAD BEEJ BHANDARHARSANA / HARSANA
9ARORA KHAD BEEJ BHANDARBARODAMEO / BARODAMEO
10ARORA KRASHI KENDRABUS STAND KE PAS GOVINDGARH / GOVINDGARH
11ARORA KRISHI KENDRAGOVINDGARH / GOVINDGARH
12ASHOK KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
13ASHOK KHAD BEEJ BHANDARGOVIND GARH / GOVIND GARH
14AVASTHI KHAD BEEJ BHANDARKHOH / KHOH
15BADAYA KHAD BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
16BADAYA KHAD BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
17BADAYA KHAD BEEJ BHANDARLACHHMANGARH / ALCHHMANGARH
18BAKSHI KHAD BEEJ BHANDARHARSANA / HARSANA
19BALAJI KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
20BASWAL KHAD BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
21BHARAT KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
22BHART KHAD BEEJ BHANDARBAIRODA MEV / BAIRODA MEV
23CHANWLA BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
24CHAWLA BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
25DEEPAK KUMARLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
26ENTEDA G.S.S.S. LTD.ENTEDA / ENTEDA
27G S S LTD RAMBASRAMBAS LAXMANGARH / LAXMANGARH
28G.S.S.S. LTD.BHADKOL / BHADKOL
29G.S.S.S. LTD.LAXMANGARH / LAXMANGARH
30G.S.S.S. LTD.JAISINGH PURA / JAISINGH PURA
31G.S.S.S. LTD.RAMBAS / RAMBAS
32G.S.S.S. LTD.KATOPUR / KATOPUR
33G.S.S.S. LTD.GOVINDGARH / GOVINDGARH
34G.S.S.S. LTD.HARSANA / HARSANA
35G.S.S.S. LTD.KHUDIYANA / KHUDIYANA
36G.S.S.S. LTD.GARHI SAHADKA / GARHI SAHADKA
37G.S.S.S. LTD.SEMLA KHURD / SEMLA KHURD
38G.S.S.S. LTD.LILI / LILI
39G.S.S.S. LTD.BHAISDAWAT / BHAISDAWAT
40G.S.S.S. LTD.NYANA / NYANA
41G.S.S.S. LTD.KHOHRA / KHOHRA
42G.S.S.S. LTD.BAI / BAI
43G.S.S.S. LTD.BARODA MEO / BARODA MEO
44G.S.S.S. LTD.BUTOLI / BUTOLI
45G.S.S.S. LTD.KACHAWA / KACHAWA
46G.S.S.S. LTD.GOTHADA / GOTHADA
47G.S.S.S. LTD.NANGAL KHANJADI / NANGAL KHANJADI
48G.S.S.S. LTD.SEHRA / SEHRA
49G.S.S.S. LTD.HASANPUR / HASANPUR
50G.S.S.S. LTD.MAUJPUR / MAUJPUR
51G.S.S.S. LTD.KHOH / KHOH
52G.S.S.S. LTD.BADKA / BADKA
53G.S.S.S. LTD.SORAI / SORAI
54G.S.S.S. LTD.DEENAR / DEENAR
55G.S.S.S. LTD.BICHGAON / BICHGAON
56GABA KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
57GANDUDA G.S.S.S. LTD.GANDUDA / GANDUDA
58GARG KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
59GARG TRADERSGOVINDGARH / GOVINDGARH
60GARG TRADERSGOVINDGARH / GOVINDGARH
61GUPTA ANGECYMAIN BAZAR LACHHMANGARH / LACHHMANGARH
62GUPTA AGENCIESGOVINDGARH / GOVINDGARH
63GUPTA AGENCIESGOVIND GARH / GOVIND GARH
64GUPTA AGENCYLAXMANGARH / LAXMANGARH
65GUPTA BEEJ BHANDARBICHGAON / BICHGAON
66GUPTA KHAD BEEJ BHANDARKARIRIYA / KARIRIYA
67HANS RAJ KHAD BEEJ BHANDARIMLALI / IMLALI
68HANSRAJ KHAD BEEJ BHANDARIMLALI / IMLALI
69HARSANA KRISHI SEWA KENDRAHARSANA / HARSANA
70JAI CHAND KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
71JAIN KHAD BEEJ BHANDARHARSANA / HARSANA
72JAIN KHAD BEEJ BHANDARKHOH / KHOH
73JAKHAD KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
74K.V.S.S. LTD.LAXMANGARH / LAXMANGARH
75K.V.S.S. LTD.LAXMANGARH / LAXMANGARH
76KHAN KHAD BEEJ BHANDARTHUMRELA / THUMRELA
77KHAN KHAD BEEJ BHANDARBUS STAND / THUMRLA
78KHANDELWAL KRISHI SEWA KENDRALAXMANGARH / LAXMANGARH
79KHENDELWAL KRASHI SEVA KENDRALACHHMANGARH / LACHHMANGARH
80KISAN BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
81KISAN KHAD BEEJ BHANDARMAUJPAR / MAUJPAR
82KOOLWAL KHAD BEEJ BHANDARBICHGAON / BICHGAON
83KUMAR AGRO INPUTHAJARIABAS BHADKOL / HAJARIABAS BHADKOL
84KUMAR KHAD BEEJ BHANDARBERLA / BERLA
85KUMAR KHAD BEEJ BHANDARBERLA / BERLA
86LAXMI AGRO CENTREMAUJPUR / MAUJPUR
87M/S RAJPOOT BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
88M/S AGARWAL AGENCYGOVINDGARH / GOVINDGARH
89M/S AGARWAL KHAD BEEJ BHANDARKHOHRA MALAVLI / LACHHMANGARH
90M/S AGARWAL KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
91M/S AGARWAL TRADERSMOJPUR / LACHHMANGARH
92M/S AGERWAL BEEJ BHANDARBARA BHADKOL / BARA BHADKOL
93M/S AGRWAL KHAAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
94M/S ANNPURNA MAHILA SAHKARI SAMITINASWARI / NASWARI
95M/S APNI BACHAT GHAR YOJNA MAHILA KAHKARI SAMITIMOJPUR / MOJPUR
96M/S ARODA KRASI KENDRAGOVINDGARH / GOVINDGARH
97M/S ARORA KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
98M/S ARORA KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
99M/S ASHOK KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
100M/S AVASTHI KHAD BEEJ BHANDARKHO, LACHHMANGARH / LACHHMANGARH
101M/S BADAYA KHAD BEEJ BHANDARINDRA MARKET LAXMANGARH / LAXMANGARH
102M/S BADAYA KHAD BEEJ BHANDARLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
103M/S BAI GRAM SEVA SAHKARI SAMITIBAI, LACHHMANGARH / LACHHMANGARH
104M/S BAKSHI KHAD BEEJ BHANDARHARSANA / HARSANA
105M/S BALAJI BEEJ BHANDAARLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
106M/S BALAJI KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
107M/S BALAJI KHAD BEEJ BHANDARBARA BHADKOL / BARA BHADKOL
108M/S BAMBOLI GRAM SEVA SAHKARI SAMITIBAMBOLI / BAMBOLI
109M/S BARODA MEO GRAM SEVA SAHKARI SAMITIBARODA MEO / BARODA MEO
110M/S BASWAL KHAD BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
111M/S BHARTI KHAD BEEJ BHANDARKHOHA, KATHUMAR / LACHHMANGARH
112M/S CHAWLA BEEJ BHANDARLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
113M/S CHAWLA BEEJ BHANDARINDRA MARKET LAXMANGARH / LAXMANGARH
114M/S COOLWAL KHAD BEEJ BHANDARLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
115M/S ETEDA GRAM SEVA SAHKARI SAMITIETEDA, LACHHMANGARH / LACHHMANGARH
116M/S G S S BHADKOLBHADKOL / BHADKOL
117M/S G S S BUDHIYANABUDHIYANA / LACHHMANGARH
118M/S G S S GHADI SAHAD KALACHHMANGARH / LACHHMANGARH
119M/S G S S GRAM SEVA SAHKARI SAMITISEMKA KHURD / LACHHMANGARH
120M/S G S S HASANPURHASANPUR / LACHHMANGARH
121M/S G S S LTD SUDIYANASUDIYANA / LAXMINGARH
122M/S G S S NANGAL KHAN GARILACHHMANGARH / LACHHMANGARH
123M/S G S S NYANANYANA LACHHMANGARH / LACHHMANGARH
124M/S GAAB KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
125M/S GANDURA GRAM SEVA SAHKARI SAMITIGANDURA / LACHHMANGARH
126M/S GANESH KHAD BEEJ BHANDARSHYAMGANGA / SHYAMGANGA
127M/S GARG KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
128M/S GARG KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
129M/S GARG TRADERSGOVINDGARH / GOVINDGARH
130M/S GOTHRA GRAM SEVA SAHKARI SAMITIGOTHRA / GOTHRA
131M/S GRAM SAHKARI SAMITIPINAN / PINAN
132M/S GRAM SEVA SAHKARI SAMITIHARSANA / HARSANA
133M/S GRAM SEVA SAHKARI SAMITI LTDNANGLI MEGHA / NANGLI MEGHA
134M/S GRAM SEVA SAHKARI SAMITI LTDBHAISDAVAT / LACHHMANGARH
135M/S GRAM SEWA SAHKARI SAMITISOURAI / SOURAI
136M/S GUPTA AGENCYGOVINDGARH / GOVINDGARH
137M/S GUPTA AGENCYLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
138M/S GUPTA BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
139M/S GUPTA KHAD BEEJ BHANDARKARIRIYA / KARIRIYA
140M/S HEERA LAL KISHORI LALGOTHRA / GOTHRA
141M/S JAHID KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
142M/S JAI KISAN KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
143M/S JAICHAND KHAAD BEEJ BHANDARBARODAMEV / BARODAMEV
144M/S JAIN KHAD BEEJ BHANDARHARSANA / HARSANA
145M/S JAISINGH PURA GRAM SEVA SAHKARI SAMITIJAISINGHPURA / LACHHMANGARH
146M/S JAKHAR KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
147M/S JASORIYA KHAD BEEJ BHANDARKHERLI / KHERLI
148M/S JYOTI KHAD BEEJ BHANDARJONAKHERA PAHAR / JONAKHERA PAHAR
149M/S KASINVAR KHAD BEEJ BHANDARIRNIYA / IRNIYA
150M/S KHANDELWAL KHAD BEEJ BHANDARSAYAD KHERLI / LACHHMANGARH
151M/S KHANDELWAL KHAD BEEJ BHANDARKUNDA MARKET GOVINDGARH / GOVINDGARH
152M/S KHEDA MEHAMOOD GRAM SEVA SEHKARI SAMITI LTDLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
153M/S KISAN BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
154M/S KRAYA VIKRAYA SAHKARI SAMITILAXMANGARH / LAXMANGARH
155M/S KRAYA VIKRAYA SAHKARI SAMITILAXMANGARH / LAXMANGARH
156M/S KRISHI KALYAN KENDRAKHERLI / KHERLI
157M/S KRISHI VIKASH KENDRAKHERLI / KHERLI
158M/S KRISHNAM KHAD BEEJ BHANDAARMOZPUR / LACHHMANGARH
159M/S LAXMANGARH GRAM SEVA SAHKARI SAMITILAXMANGARH / LAXMANGARH
160M/S LAXMI AGRO CENTREMOUJPUR / MOUJPUR
161M/S MAHESH KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
162M/S MAHILA BHAUDESHIYA SAHKARI SAMITI LTD KHERLIKHERLI / KHERLI
163M/S MAJOKA KHAD BEEJ BHANDARJALUKI / JALUKI
164M/S MEVAT FERTILIZERBARODA MEO / BARODA MEO
165M/S MEVAT FERTILIZERBARODA MEO / BARODA MEO
166M/S MEVAT KHAD BEEJ BHANDARNASWARI / NASWARI
167M/S MEWAT KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
168M/S MOJPUR GRAM SEVA SAHKARI SAMITIMOJPUR / MOJPUR
169M/S MOLIYA G S S LTDMOLIYA / LAXMANGARH
170M/S NAMITA KRISHI SEVA KENDRASHYAM GANGA / SHAYM GANGA
171M/S NANGLI MEGHA BHAUDESHYA SAHKRI SAHMITINANGLI MEGHA / LAXMANGARH
172M/S PANDIT KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
173M/S RONIJA THAN GRAM SEVA SAHKRI SAMITIRONIJA THAN / LACHHMANGARH
174M/S SAHIL KHAD BEEJ BHANDARNASWARI / NASWARI
175M/S SAINI KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
176M/S SAINI KRISHI SEVA KENDRAMAJPUR / LACHHMANGARH
177M/S SEHRA GRAM SEVA SAHKARI SAMITISEHRA, LACHHMANGARH / LACHHMANGARH
178M/S SEKHAWAT KHAD BEEJ BHANDARKHERLI / KHERLI
179M/S SHARMA KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
180M/S SHAYPUR PHAKAR GRAM SEVA SAHKARI SAMITISHAYPUR PAKHKAR / LACHHMANGARH
181M/S SHRI KHAD BEEJ BHANDARKHERLI / KHERLI
182M/S SHRI RAM KHAD BEEJ BHANDARBARA BADKOL / BARA BADKOL
183M/S SHRI RAM KHAD BEEJ BHANDARLACHHMANGARH / LACHHMANGARH
184M/S SHYAM KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
185M/S SWASTIK FERTILIZERBARODA MEO / BARODA MEO
186M/S Shyam khad beej bhandarMojpur / Mojpur
187M/S THAKURIYA BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
188M/S THE GOVINDGARH GRAM SEVA SAHKARI SAMITI LTDGOVINDGARH / GOVINDGARH
189M/S THE NASWARI GRAM SEVA SAHKARI SAMITI LTDNASWARI / LACHHMANGARH
190M/S UNNAT BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
191M/S VINAYAK KHAD BEEJ BHANDARKHERLI / KHERLI
192M/S YADAV KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
193M/S paaras khaad beej bhandarvichgova / vichgova
194MAHESWARI KHAD BEEJ BHANDARKHORHA / KHORHA
195MAHILA APNI BACHAT GHAR MAHILA SAH. SAMITI LTD.LAXMANGARH / LAXMANGARH
196MEWAT FERTILIZERBARODA MEO / BARODA MEO
197MEWAT FERTILIZERBARODA MEO / BARODA MEO
198MEWAT FERTILIZERBARODA MEO / BARODA MEO
199MEWAT FERTILIZERBAIRODA MEV / BAIRODA MEV
200MEWAT FERTILIZERBAIRODA MEV / BAIRODA MEV
201MEWAT KHAD BEEJ BHANDARMUNDPURI KALA / MUNDPURI KALA
202MEWAT KRISHI KENDRALAXMANGARH / LAXMANGARH
203MS KHAN KHAD BEEJ BHANDARTHUMRELA / THUMRELA
204Mrs. Naruka seeds corporationLachhmangarh / Lachhmangarh
205PANDIT KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
206PARAS KHAD BEEJ BHANDARBICHGAON / BICHGAON
207PATEL KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
208RAJESH KHAD BEEJ BHANDARTHUMRELA / THUMRELA
209RAJESH KHAD BEEJ BHANDARTHUMRLA / THUMRLA
210RAJPUT BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
211RAJPUT BEEJ BHANDARRAMGARH ROAD / GOVINDGARH
212RATHORE KHAD BEEJ BHANDARKARIRIYA / KARIRIYA
213SAINI BEEJ BHANDARGUDHA CHURANI / GUDHA CHURANI
214SAINI KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
215SAINI KHAD BEEJ BHANDARNYANA / NYANA
216SAINI KHAD BEEJ BHANDARNASWARI / NASWARI
217SAINI KHAD BEEJ BHANDARBERLA / BERLA
218SAINI KHAD BEEJ BHANDARBARA BADKOL / BARA BADKOL
219SAIPU PAKHAR G.S.S. LTD.SAIPUR PAKHAR / SAIPUR PAKHAR
220SEEMA KHAD BEEJ BHANDARKHOHRA MALAWALI / KHOHRA MALAWALI
221SHAHIL KHAD BEEJ BHANDARBERLA / BERLA
222SHARMA KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
223SHARMA KISAN SEWA KENDRATHEKDA TODA / THEKDA TODA
224SHRI BALAJI KHAD BEEJ BHANDARGOVIND GARH / GOVIND GARH
225SHRI BALAJI KRISHI KENDRABARODA MEO / BARODA MEO
226SHRI KRISHAN KHAD BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
227SHRI RAM KHAD BEEJ BHANDARLAXMANGARH / LAXMANGARH
228SHRI SHYAM KHAD BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
229SHYAM KHAD BEEJ BHANDARMAUJPUR / MAUJPUR
230SONY KHAD BEEJ BHANDARNYANA / NYANA
231SWAMI KHAD BEEJ BHANDARMAUJPUR / MAUJPUR
232SWASTIK GERTILIZERSBARODAMEO / BARODAMEO
233THAKURIYA BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
234THAKURIYA BEEJ BHANDARGOVIND GARH / GOVIND GARH
235THE JAVLI GRAM SEVA SAHKARI SAMITIJAVLI LAXMANGARH / LAXNANGARH
236THE JAWALI G.S.S.S. LTD.JAWALI / JAWALI
237THE LILI GRAM SEVA SAHKARI SAMITI LTDLAXMANGARH / LAXMANGARH
238THE NASWARI G.S.S.S. LTD.NASWARI / NASWARI
239THE PALVA GRAM SEVA SAHKARI SAMITIPALVA / PALVA
240THE SEDAMPUR G.S.S.S. LTD.SEDAMPUR / SEDAMPUR
241THUMRELA MAHILA BAHU.SAH. SAMITI LTD.THUMRELA / THUMRELA
242UNNAT BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
243UNNAT BEEJ BHANDARBARODA MEO / BARODA MEO
244YADAV KHAD BEEJ BHANDARTHUMRELA BUS STAND / THUMRELA BUS STAND
245YADAV KHAD BEEJ BHANDARKHOH / KHOH
246YADAV KHAD BEEJ BHANDARGHAT / GHAT
247YADAV KHAD BEEJ BHANDARGOVINDGARH / GOVINDGARH
248YADAV KHAD BEEJ BHANDARGOVIND GARH / GOVIND GARH