Find Fertilizer Dealers

Fertilizer Dealers in Kundapura, Karnataka

Serial NoDealer nameAddress
1A Shankar Shetty, Kavrady
2A Suresh Shetty, Durga Krishi Kendra, Halady
3B Ganapathi Prabhu Ambagilu
4Byndoor VSSS Shirooru
5CEO, C.A.Bank, Ampar
6CEO, Siddapur VSSS Hosangady
7CEO, Siddapur VSSS Siddapur
8DK Krishi Sahakari Marata Sangha Ltd, Kundapur
9Dinesh Upadhya, Ganesh Krishi Seva Kendra Kundapur
10Ganapyya Balegar
11Ganesh Kamath, Krushi Farm, Shankaranarayan
12H.udaykuimar shetty
13Jayavantha Prabhu
14Jogappa Shetty, Korgi
15Jyothi & Aruna Krushi Kendra, Yadthere, Byndoor
16Jyothi W/O Udayakumar Shetty
17K M Nayak & Co.
18KSCMF Kundapura
19Kambadakone RSSS Kalthodu
20Kambadakone RSSS Kambadakone
21Kambadakone RSSS Uppunda
22Kavitha N Kamath, Ekadantha Traders Basruru
23Krishna Kulala, Raj Agritech Halnadu, Kandluru
24L Indira, Indira Stores Byndooru
25Mahesh Nayak, Thekkatte
26Manager, Amas
27Manager, Belve VSS, Albadi
28Manager, Kome-Koravadi VSS Kome
29Manager, Koteshwara VSSS Kedur
30Manager, Koteshwara VSSS Koteshwara
31Manager, Mananje VSS Kamalashile
32Manager, TAPCMS Kundapur
33Manager, Ullur Machhattu, VSSSN
34Manager, VSS Shankaranarayana
35Manger
36Manger Ulluru-Machhut VSSS ULLURU-74
37Manger Belve VSSS Belve
38Molahalli VSSS Bidkalkatte
39Molahalli VSSS YadyadiMathyadi
40N.Prakash Baliga, Seetharama Stores, Neralakatte
41Narasimha Murthy
42P N Karanth
43P N Karath
44P.N. Karanth,
45PRSSS Hemmady
46PRSSS Talluru
47Padukone VSSS Nada
48Prabhakar Kini, Kanchikan, Bijooru
49Prabhu Krishi Kendra Uppunda
50Prabhu Sons Yadthere
51Prema Shedthi, Vandse
52Rajankumara Shetty
53Ravinath Kamath, Kamath Stores, Siddapur
54Secretary Jadkal CMCS Jadkal
55Secretary Jadkal CMCS Mudur
56Secretary Maravanthe Badakere VSSS
57Secretary, C.A. Bank, Vandse
58Secretary, Kalpavriksha C C S, Gujjady
59Subrahmanya Knnanth
60Suresh Shetty, Durga Krishi Kendra